• Odbierz prezent
KANCELARIA MEDIUS S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o zawarciu porozumienia w sprawie ustalenia zasad spłaty wierzytelności na rzecz Emitenta (2021-05-16 16:17)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-05-16
Skrócona nazwa emitenta
KANCELARIA MEDIUS S.A.
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o zawarciu porozumienia w sprawie ustalenia zasad spłaty wierzytelności na rzecz Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości informację poufną, której przekazanie zostało opóźnione na podstawie art. 17 ust. 4. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR) dotyczącej zawarcia przez Emitenta w dniu 30 kwietnia 2021 roku porozumienia (dalej „Porozumienie”) w sprawie zobowiązania dłużnika Emitenta (dalej „Dłużnik”) do spowodowania ustanowienia hipoteki na nieruchomości na zabezpieczenie roszczenia Emitenta. Podanie do publicznej wiadomości informacji poufnej zostało opóźnione dnia 30 września 2021 roku, z zastrzeżeniem możliwości jej wcześniejszej publikacji, w przypadku konieczności uzyskania zgody Nadzorcy Sądowego na wykonacie Porozumienia lub konieczności uzyskania zgody Rady Wierzycieli na wykonacie Porozumienia.

Treść opóźnionej informacji:
Zarząd spółki Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2021 roku doszło do zawarcia porozumienia (dalej „Porozumienie”) w sprawie zobowiązania dłużnika Emitenta (dalej „Dłużnik”) do ustanowienia hipoteki na nieruchomości (dalej „Nieruchomość”) na zabezpieczenie roszczenia Emitenta. Zobowiązanie Dłużnika wynikające z Porozumienia ma na celu zabezpieczenie wierzytelności pieniężnej w wysokości przekraczającej przychody Emitenta w 2020 roku (dalej „Wierzytelność”).

Termin zwrotu Wierzytelności został ustalony maksymalnie na dzień 30.09.2021 r.

W przypadku braku realizacji przez Dłużnika ww. zobowiązań, we wskazanych Porozumieniem terminach i na zasadach w nim określonych, Wierzytelność stanie się natychmiast wymagalna w pełnej kwocie i będzie mogła być dochodzona na drodze sądowej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KANCELARIA MEDIUS S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-393Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Babińskiego69
(ulica)(numer)
+48 12 265 12 76+48 12 265 12 76
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
679 30 70 026121850740
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-16Przemysław Dąbrowski
Prezes Zarządu
2021-05-16Marcin TokarekCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk