• Odbierz prezent
Kanada CPI - wyniki nie szokują, ale jak zwykle nie trafione

Dzień pełen ważnych wskaźników makroekonomicznych kontynuujemy doniesieniami z Kanady, która przedstawiła 22 kwietnia 2020 roku spory pakiet danych za marzec:

Bazowy wskaźnik CPI: 0,1% m/m i 1,6% r/r (Poprzednio: 0,7% m/m i 1,8% r/r)

Wskaźnik CPI: -0,6% m/m i 0,9% r/r (Prognoza: -0,4 m/m i 1,2 r/r, poprzednio: 0,4% m/m i 2,2% r/r)

Wskaźnik cen nowych nieruchomości: 0,3% m/m (Poprzednio: 0,4% m/m)

Co to jest CPI?

Wskaźnik CPI (consumer price index) jest to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Oblicza się go na podstawie statystycznego koszyka przeciętnego gospodarstwa domowego. Ze wszystkich cen tak wyselekcjonowanych towarów i usług wylicza się średnią ważoną. Dzięki wskaźnikowi CPI możemy dokonywać pomiaru inflacji lub deflacji. Potocznie mówi się, że jest on miarą zmiany wartości nabywczej danej waluty lub też wskaźnikiem zmian kosztów utrzymania.

CPI Kanady w przeszłości

Patrząc historycznie widać wyraźnie, że kanadyjski wskaźnik CPI w ujęciu miesięcznym jest niezwykle rozchwiany. Przyjmuje on naprzemiennie, raz wartości dodatnie, a raz ujemne.

Kanada CPI m/m

Wykres 1. Bazowy wskaźnik CPI m/m (od 1993 roku)

W ujęciu rocznym sytuacja wygląda znacznie stabilniej. Podany poprzednio (18 marca 2020 roku) wynik na poziomie 1,8% uplasowany był mniej więcej w połowie szerokości wahań, z którymi mamy do czynienia już ponad 25 lat. Zanotowane w tym okresie ekstrema wynosiły w szczycie 3,3% 1 lutego 2003, natomiast w dołku 0,8% 20 października 2017 roku.

Kanada CPI r/r

Wykres 1. Bazowy wskaźnik CPI r/r (od 1991 roku)

Działania Banku Kanady w sprawie inflacji

BoC (Bank of Canada) tak samo jak inne banki centralne może kreować wzrost lub spadek inflacji. Do tego celu może posłużyć się na przykład krótkoterminową stopą procentową. Jest ona odpowiedzialna za koszt, jaki banki komercyjne ponoszą, pożyczając pieniądze od banku centralnego. W sytuacji kiedy krótkoterminowa stopa procentowa zostanie podniesiona, wtedy banki komercyjne swój zwiększony koszt przekładają na klienta, czyli kredyty na rynku są droższe. Automatycznie zmniejsza się wtedy ich dostępność, a w efekcie hamuje konsumpcja. W ten sposób uzyskujemy spadek popytu, za którym idzie spowolnienie lub zatrzymanie wzrostu cen i w efekcie końcowym spadek inflacji. W sytuacji przeciwnej, gdy krótkoterminowa stopa procentowa maleje, wtedy kredyty są tańsze i bardziej dostępne. Konsumpcja rośnie, a wraz z nią również inflacja.

Ostatnia decyzja w sprawie stóp procentowych w Kanadzie odbyła się 15 kwietnia 2020 roku. Tego dnia nie doszło do zmian i aktualna stopa procentowa pozostała na poziomie 0,25%. Należy jednak pamiętać, że jeszcze w styczniu tego roku mieliśmy tam do czynienia ze stopami procentowymi na poziomie 1,75%. W międzyczasie Bank Kanady zdecydował się na trzykrotne cięcia. Najpierw było to zejście na 1,25% 4 marca, następnie na 0,75% 13 marca i jak dotąd ostatnie na 0,25% 27 marca.

Warto również zapoznać się z innymi wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi dzisiaj z różnych gospodarek świata:

Polska – dramatyczny poziom sprzedaży detalicznej

Włochy - fatalne dane z przemysłu

Wielka Brytania –wskaźnik: CPI, inflacji producentów, cen dóbr producentów, cen detalicznych

USA - dane dotyczące ropy naftowej


Marcin Widerski

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk