• Odbierz prezent
Kalendarz makroekonomiczny - na te wydarzenia inwestycyjno-gospodarcze musisz zwrócić uwagę w nadchodzącym tygodniu
fot. freepik.com

Najważniejszym wydarzeniem w tym tygodniu jest zaplanowane na środę posiedzenie FOMC. Oczekujemy, że FED nie zmieni parametrów polityki pieniężnej. Będzie to spójne z dotychczasową komunikacją FOMC wskazującą, że parametry amerykańskiej gospodarki nadal istotnie odbiegają od celu FED dot. wspierania pełnego zatrudnienia.

Uważamy,

że w swoim komunikacie FED nie zmieni również fragmentu, zgodnie z którym traktuje on swój cel inflacyjny (2%) jako średni poziom inflacji w długim okresie (tzw. AIT – average inflation targeting). Podczas konferencji poruszona zostanie kwestia inflacji kształtującej się obecnie wyraźnie powyżej celu i wcześniejszych oczekiwań członków FOMC w kontekście wiarygodności wspomnianej zapowiedzi dotyczącej tolerowania takiej sytuacji przez bank centralny. Uważamy, ze prezes J. Powell będzie starał ostudzić się oczekiwania rynków na zacieśnianie polityki pieniężnej w USA i powtórzy, że wzrost inflacji w br. będzie jedynie przejściowy.

Po posiedzeniu przedstawiona zostanie najnowsza projekcja makroekonomiczna FOMC. Oczekujemy, że ścieżki tempa wzrostu gospodarczego i stopy bezrobocia nie ulegną znaczącym zmianom, podczas gdy oczekiwana inflacja zostanie zrewidowana w górę w porównaniu do marcowej projekcji. Uważamy, że prognozowany przez członków FOMC poziom stopy procentowej wskaże na jej stabilizację w najbliższych latach. Gołębi ton konferencji po posiedzeniu FOMC będzie oddziaływał w kierunku lekkiego umocnienia złotego i wzrostu cen polskich obligacji.

W tym tygodniu poznamy istotne dane z USA

Oczekujemy, że nominalna sprzedaż detaliczna zmniejszyła się w maju o 0,3% m/m wobec stabilizacji w kwietniu ze względu na mniejsze zakupy samochodów. Prognozujemy, że dynamika produkcji przemysłowej nie zmieniła się w maju w porównaniu do kwietnia i wyniosła 0,5% m/m. Utrzymujący się wzrost produkcji przemysłowej będzie spójny ze zwiększaniem się zatrudnienia w przetwórstwie (por. MAKROmapa z 7.06.2021).

Zza oceanu napłyną również dane dotyczące rynku nieruchomości. Prognozujemy, że liczba pozwoleń na budowę zmniejszyła się do 1724 tys. w maju z 1733 tys. w kwietniu, a liczba rozpoczętych budów domów zwiększyła się do 1647 tys. w maju z 1569 tys. w kwietniu. Uważamy, że sumaryczny wpływ danych z amerykańskiej gospodarki na rynki finansowe będzie ograniczony.

W środę opublikowane zostaną dane z Chin

Oczekujemy, że dynamika produkcji przemysłowej zmniejszyła się do 9,5% r/r w maju wobec 9,8% w kwietniu, dynamika sprzedaży detalicznej obniżyła się do 12,6% r/r wobec 17,7%, a dynamika inwestycji w aglomeracjach miejskich zmniejszyła się do 17,1% r/r wobec 19,9%.

Spadek dynamik w przypadku każdego wskaźnika będzie efektem ustępujących efektów niskiej bazy sprzed roku. Jednocześnie napływające w ostatnim czasie dane (m.in. sprzedaż samochodów i akcja kredytowa) wskazują na słabnący popyt krajowy w Chinach. Z kolei ożywienie w światowym handlu pozostaje czynnikiem ograniczającym spowolnienie produkcji przemysłowej. Dane są naszym zdaniem neutralne dla rynków finansowych.

Dzisiaj poznamy dane nt. polskiego bilansu płatniczego w kwietniu

Oczekujemy zwiększenia salda na rachunku obrotów bieżących do 2560 mln EUR wobec 938 mln EUR w marcu, będącego wynikiem przede wszystkim wyższego salda obrotów towarowych. Prognozujemy, że dynamika eksportu zwiększyła się z 27,7% r/r w marcu do 69,4% w kwietniu, a dynamika importu wzrosła z 24,6% r/r do 55,2%. Silny wzrost eksportu i importu będzie spójny z odnotowanym w kwietniu przyspieszeniem produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w ujęciu r/r wspieranym przez efekty niskiej bazy sprzed roku związane z wybuchem pandemii COVID-19. Naszym zdaniem dane o bilansie płatniczym będą neutralne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

We wtorek opublikowane zostaną finalne dane o majowej inflacji w Polsce

Dostrzegamy nieznaczne ryzyko, że tempo wzrostu cen zostanie zrewidowane w górę względem wstępnego szacunku (4,8%) i wyniesie 4,9% wobec 4,3% w kwietniu. Uważamy, że w kierunku wzrostu wskaźnika w maju oddziaływało zwiększenie dynamiki cen paliw i nośników energii oraz żywności i napojów bezalkoholowych, jak również wyższa inflacja bazowa. Publikacja danych o inflacji będzie neutralna dla kursu złotego i cen polskich obligacji.

W piątek poznamy majowe dane o zatrudnieniu i przeciętnym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw w Polsce

Prognozujemy, że dynamika zatrudnienia zwiększyła się w maju do 2,5%% r/r wobec 0,9% w kwietniu z uwagi na powroty do pracy w pełnym wymiarze czasowym po lockdownie. Z kolei dynamika przeciętnego wynagrodzenia ustabilizowała się na podwyższonym się poziomie (10,0% r/r w maju wobec 9,9% w kwietniu) ze względu na utrzymujące się efekty obniżonej bazy. Publikacja danych o zatrudnieniu i przeciętnym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw, choć istotna dla prognozy dynamiki konsumpcji prywatnej w II kw., będzie w naszej ocenie neutralna dla kursu złotego i rynku długu.


Credit Agricole - informacje ekonomiczne

Grupa Crédit Agricole – francuska sieć banków spółdzielczych, która w 1990 r. przekształciła się w międzynarodową grupę bankową. Crédit Agricole był początkowo spółdzielczą kasą rolników i z tego powodu jest często nazywany Zielonym Bankiem.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk