• Odbierz prezent
K2P: Zawarcie umowy o wprowadzenie akcji serii A1 Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect) (2021-03-31 11:00)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd spółki Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 31 marca 2021 roku, Emitent zawarł umowę o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) akcji serii A1 Emitenta z Kancelarią Adwokacką Kramer i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Warszawie. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.

Umowa została zawarta w celu wykonania obowiązków wynikających z treści ust.12 pkt 1), 2) oraz 3) Załącznika Nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Autoryzowany doradca w alternatywnym systemie obrotu”.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-31 11:00:33Marcin MarzęckiPrezes Zarządu
2021-03-31 11:00:33Michał MarzęckiCzłonek Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk