• Odbierz prezent
K2 HOLDING S.A.: Zawarcie umów o udział w Programie Motywacyjnym. (2021-02-26 16:13)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-02-26
Skrócona nazwa emitenta
K2 HOLDING S.A.
Temat
Zawarcie umów o udział w Programie Motywacyjnym.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd „K2 Holding” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 26 lutego 2021 r. zostały zawarte pomiędzy członkami Zarządu Emitenta a Emitentem umowy o udział w Programie Motywacyjnym K2 Holding S.A.

Program Motywacyjny K2 Holding został wprowadzony na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 17 grudnia 2020 r. w przedmiocie ustanowienia programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego, zmiany Statutu oraz uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 listopada 2020 r., o czym Emitent informował Raportem bieżącym nr 69/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.
Rada Nadzorcza Spółki przyjęła Regulamin Programu Motywacyjnego w dniu 12 lutego 2021 r., o czym Emitent poinformował Raportem bieżącym nr 5/2021 z dnia 12 lutego 2021 r.Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji inwestorskichMESSAGE (ENGLISH VERSION)K2 HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
K2 HOLDING S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Domaniewska 44A. Budynek Platinium 5
(ulica)(numer)
+ 48 22 448 70 00+ 48 22 448 71 01
(telefon)(fax)
relacje@k2.plwww.k2.pl
(e-mail)(www)
951-19-83-801016378720
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-26Paweł Wujec
Prezes ZarząduPaweł Wujec
2021-02-26Artur PiątekWiceprezes ZarząduArtur Piątek

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk