• Odbierz prezent
JWA S.A.: Zawiadomienie o zwiększeniu udziału powyżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (2022-01-17 22:41)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr1/2022
Data sporządzenia:2022-01-17
Skrócona nazwa emitenta
JWA S.A.
Temat
Zawiadomienie o zwiększeniu udziału powyżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd JWA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przez Pana Krzysztofa Dzietczenia.

W załączeniu Zarząd przekazuje treść zawiadomienia, z wyłączeniem danych adresowych.
Załączniki
PlikOpis
JWA_220117_zawiadomienie_KDzietczenia_bd.pdfJWA_220117_zawiadomienie_KDzietczenia
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

JWA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
JWA S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-910Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Lekka3 lok. U4
(ulica)(numer)
+48 791 955 614+48 (22) 486 31 44
(telefon)(fax)
kontakt@jwa.com.plwww.jwa.com.pl
(e-mail)(www)
7822564519302555141
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-01-17Radosław SosnowskiPrezes ZarząduRadosław Sosnowski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk