• Odbierz prezent
JWA S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 34/2020 z dn. 22.10.2020 r. - Rozpoczęcie negocjacji, zakończenie negocjacji i podpisanie umowy z Hub4Fintech S.A. operatorem serwisu wspierajmysie.pl (2021-03-17 13:04)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-03-17
Skrócona nazwa emitenta
JWA S.A.
Temat
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 34/2020 z dn. 22.10.2020 r. - Rozpoczęcie negocjacji, zakończenie negocjacji i podpisanie umowy z Hub4Fintech S.A. operatorem serwisu wspierajmysie.pl
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd JWA S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka”) niniejszym przekazuje uzupełnienie informacji zawartych w raporcie bieżącym ESPI nr 34/2020 z dnia 22 października 2020 r. pt. „Rozpoczęcie negocjacji, zakończenie negocjacji i podpisanie umowy z Hub4Fintech S.A. operatorem serwisu wspierajmysie.pl” o informacje na temat powiązań Emitenta ze spółką Hub4Fintech S.A.

Treść raportu bieżącego ESPI nr 34/2020 po uzupełnieniu brzmi następująco:

„Zarząd JWA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym rozpoczął i zakończył negocjacje oraz podpisał umowę z Hub4Fintech S.A. (Usługobiorca") na świadczenie przez Emitenta usług zapewnienia bezpośrednich płatności elektronicznych między użytkownikami platformy wspierajmysie.pl ("Umowa").

Budowana przez Emitenta platforma płatności elektronicznych ("MIP JWA") będzie narzędziem informatycznym działającym on-line, wyposażonym w wersji końcowej w takie funkcjonalności jak płatności za usługi i towary w sklepach internetowych i platformach sprzedażowych, portfel zasilany przez użytkownika oraz płatności pay-by-link.

Platforma wspierajmysie.pl będzie wykorzystywała płatności MIP JWA do rozliczania płatności pomiędzy osobami fizycznymi, prowadzącymi działalność nierejestrowaną oraz pomiędzy podmiotami gospodarczymi.

Emitent zobowiązał się w terminie do 31 lipca 2021 r. uruchomić MIP JWA oraz wystawić interfejs niezbędny do podłączenia platformy wspierajmysie.pl do MIP JWA.
Usługobiorca zobowiązał się ponosić comiesięczną opłatę abonamentową, a użytkownicy platformy wspierajmysie.pl będą ponosili opłatę prowizyjną od transakcji dokonywanych na platformie. Pozostałe szczegółowe warunki Umowy i ryzyka z nią związane, w tym kary umowne, czy prawo odstąpienia od Umowy, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju umów.

Emitent wskazuje, że spółka Hub4Fintech S.A. jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, z uwagi na występujące powiązania osobowe pomiędzy organami powyższych Spółek, w szczególności fakt, że Prezes Zarządu Emitenta tj. Anna Nowicka-Bala pełni jednocześnie funkcję członka Rady Nadzorczej Hub4Fintech S.A., a czterech z członków Rady Nadzorczej Emitenta pełni jednocześnie funkcję członków Rady Nadzorczej spółki Hub4Fintech S.A.

Emitent uznał powyższą informację za istotną dla działalności i dalszego rozwoju Emitenta gdyż jest ona następstwem realizacji Strategii Rozwoju Spółki na lata 2020-2022, a potencjalny wpływ przychodów z realizacji umowy będzie miał wpływ na wyniki finansowe Emitenta w latach 2020 i 2021.”

Na dzień publikacji niniejszego raportu, tj. 17 marca 2021r. wskazane powyżej powiązania osobowe nadal istnieją.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

JWA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
JWA S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-910Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Lekka3 lok. U4
(ulica)(numer)
+48 791 955 614+48 (22) 486 31 44
(telefon)(fax)
kontakt@jwa.com.plwww.jwa.com.pl
(e-mail)(www)
7822564519302555141
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-17Anna Nowicka-BalaPrezes ZarząduAnna Nowicka-Bala

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk