• Odbierz prezent
JWA S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 29/2020 z dn. 29.09.2020 r. - Rozpoczęcie rozmów handlowych ze startupem z branży biotechnologicznej (2021-03-17 12:54)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-03-17
Skrócona nazwa emitenta
JWA S.A.
Temat
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 29/2020 z dn. 29.09.2020 r. - Rozpoczęcie rozmów handlowych ze startupem z branży biotechnologicznej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd JWA S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka”) niniejszym przekazuje uzupełnienie informacji zawartych w raporcie bieżącym ESPI nr 29/2020 z dnia 29 września 2020 r. pt. „Rozpoczęcie rozmów handlowych ze startupem z branży biotechnologicznej" o rozszerzenie informacji w zakresie uznania informacji o rozpoczęciu rozmów handlowych ze startupem z branży biotechnologicznej za informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Treść raportu bieżącego ESPI nr 29/2020 po uzupełnieniu brzmi następująco:

„Zarząd JWA S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent") informuje, iż w dniu 28 września 2020 roku Emitent rozpoczął rozmowy handlowe dotyczące nawiązania współpracy gospodarczej oraz włączenia tworzonego startupu z branży biotechnologicznej do prowadzonego przez Emitenta Inkubatora Biznesu.

Celem prowadzonych rozmów jest określenie zasad, warunków i parametrów finansowych ewentualnej współpracy. Zawarcie umowy będzie uzależnione od satysfakcjonujących wyników rozmów handlowych.

Emitent uznał powyższą informację za istotną dla działalności i dalszego rozwoju Emitenta, ze względu na potencjalny wpływ przychodów z realizacji umowy na wyniki finansowe Emitenta w latach 2020 i 2021. Prowadzone rozmowy dotyczą bowiem pierwszego z projektów w ramach Inkubatora Biznesu - Hub4Woman.”

Zarząd Emitenta wskazuje, że na dzień publikacji niniejszego raportu rozmowy ze startupem z branży biotechnologicznej są nadal prowadzone. Fakt zakończenia rozmów oraz ich wynik zostanie przekazany przez Emitenta w odrębnym raporcie bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

JWA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
JWA S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-910Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Lekka3 lok. U4
(ulica)(numer)
+48 791 955 614+48 (22) 486 31 44
(telefon)(fax)
kontakt@jwa.com.plwww.jwa.com.pl
(e-mail)(www)
7822564519302555141
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-17Anna Nowicka-BalaPrezes ZarząduAnna Nowicka-Bala

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk