• Odbierz prezent
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Zmiana terminu przekazania raportu za IQ  2021 r. (2021-04-23 16:06)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr19/2021
Data sporządzenia: 2021-04-23
Skrócona nazwa emitenta
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.
Temat
Zmiana terminu przekazania raportu za IQ 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając Zgodnie z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757) („Rozporządzenie”) Zarząd spółki pod firmą J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach („Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości Rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał roku 2021 na dzień 31 maja 2021 r. Pierwotna data publikacji tego raportu, podana w raporcie bieżącym nr 7/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. była ustalona na dzień 26 maja 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-091Ząbki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Radzymińska326
(ulica)(numer)
22-77-17-708
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@jwconstruction.com.pljwconstruction.com.pl
(e-mail)(www)
125-00-28-307010621332
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-23Małgorzata Pisarek Członek Zarządu
2021-04-23Wojciech RajchertCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk