• Odbierz prezent
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Zawarcie znaczącej umowy o roboty budowalne. (2021-03-05 15:33)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia: 2021-03-05
Skrócona nazwa emitenta
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej umowy o roboty budowalne.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach („Spółka”) informuje, że w dniu 5 marca 2021 roku Spółka zawarła umowę z PORR S.A. z siedzibą w Warszawie jako Generalnym Wykonawcą („Wykonawca”), na podstawie której zleciła wybudowanie na nieruchomości w Gdańsku Letnicy przy ul. Starowiejskiej 65A i 67 w systemie generalnego wykonawstwa, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, inwestycji Zespołu Zabudowy Mieszkaniowo-Usługowej pn. „Horizon” (Etap I i II) wraz z infrastrukturą zewnętrzną niezbędną dla funkcjonowania Zespołu.
Strony ustaliły następujące warunki umowy:
Termin uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie został ustalony na dzień 18 września 2023 r.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostało ustalone jako wynagrodzenie ryczałtowe oparte o zakres robót na kwotę 157.000.000,00 zł powiększone o podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu wystawiania faktur.
Wykonawca udzielił Spółce 72 miesięcznej rękojmi i gwarancji na wykonane prace, której termin rozpoczyna się od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
Wykonawca zabezpieczy wykonanie umowy oraz okres obowiązywania rękojmi i gwarancji na wykonane prace poprzez złożenie Spółce gwarancji bankowych w wysokościach powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
W pozostałym zakresie warunki Umowy nie odbiegają istotnie od stosowanych powszechnie dla tego typu umów.
Podstawą przekazania niniejszego raportu jest istotność zawartej umowy dla działalności Spółki ze względu na wartość jak i przedmiot.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-091Ząbki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Radzymińska326
(ulica)(numer)
22-77-17-708
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@jwconstruction.com.pljwconstruction.com.pl
(e-mail)(www)
125-00-28-307010621332
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-05Wojciech RajchertCzłonek Zarządu
2021-03-05Małgorzata PisarekCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk