• Odbierz prezent
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Utworzenie rezerw w wyniku przeprowadzenia analizy przesłanek na utratę wartości aktywów. (2021-03-26 16:32)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr17/2021
Data sporządzenia: 2021-03-26
Skrócona nazwa emitenta
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.
Temat
Utworzenie rezerw w wyniku przeprowadzenia analizy przesłanek na utratę wartości aktywów.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje, iż w związku z wykonanymi testami na utratę wartości aktywów wykonanych na podstawie przesłanek na utratę ich wartości, przeprowadzanymi w ramach przygotowania sprawozdań Spółki za rok 2020, podjął w dniu dzisiejszym decyzję o utworzeniu odpisów aktualizacyjnych, w łącznej kwocie około 12,7 mln zł z tytułu:
1) utraty wartości podmiotów zależnych w wysokości około 0,3 mln zł,
2) z tytułu udzielonych pożyczek oraz nabytych weksli na łączną kwotę 12,4 mln zł.
Powyższe zdarzenia mają charakter niegotówkowy i nie wpływają na sytuację płynnościową Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej.
Szacowany wpływ opisanych wyżej odpisów na skonsolidowany wynik netto będzie wynosił okolo minus 2,3 mln zł a na jednostkowy wynik netto około minus 10,3 mln zł.
Szczegółowe i ostateczne dane zostaną zaprezentowane w opublikowanym skonsolidowanym raporcie rocznym i raporcie jednostkowym za 2020 rok.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-091Ząbki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Radzymińska326
(ulica)(numer)
22-77-17-708
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@jwconstruction.com.pljwconstruction.com.pl
(e-mail)(www)
125-00-28-307010621332
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-26Małgorzata PisarekCzłonek Zarządu
2021-03-26Wojciech RajchertCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk