• Odbierz prezent
Już niemal 1,6 miliarda zł subwencji dla klientów Santander Bank Polska

Łączna kwota przyznanych subwencji w ramach tarczy finansowej, zgodnie z danymi PFR z 6 maja, wyniosła 8,742 miliarda złotych. Aż 18% z tej kwoty stanowią środki przyznane klientom Santander Bank Polska – to 1,569 miliarda złotych.

Średnia kwota subwencji przyznanych klientom Santander Bank Polska z sektora mikro, małych i średnich firm to obecnie 113 tys. zł, natomiast w bankowości korporacyjnej średnia ta wynosi 932 tys. zł. Łącznie pozytywnie rozpatrzono już 7150 wniosków klientów banku o pomoc w ramach tarczy finansowej PFR.

W segmencie mikro, małych i średnich firm najwięcej, bo niemal 1500 pozytywnie rozpatrzonych wniosków o subwencję, dotyczy podmiotów z sektora handlu detalicznego i hurtowego oraz naprawy pojazdów, a także z branży przetwórstwa przemysłowego – 863 pozytywnie rozpatrzone wnioski. Na kolejnych miejscach pod względem liczby przyznanych świadczeń znalazły się firmy prowadzące działalność profesjonalną, naukową i techniczną (666 pozytywnie rozpatrzonych wniosków), firmy z branży budownictwa (635 pozytywnie rozpatrzonych wniosków) oraz świadczące usługi związane z zakwaterowaniem i gastronomią (546 pozytywnie rozpatrzonych wniosków).

Z kolei, na tę chwilę, wśród największych przedsiębiorstw, które obejmuje tarcza, najwięcej pozytywnych decyzji otrzymały firmy z sektora dystrybucji oraz firmy produkcyjne.

Już niemal 1,6 miliarda zł subwencji dla klientów Santander Bank Polska  - 1

Tabela 1: Liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków i średnia wartość dotacji w segmencie SME, top 15 branż. Dane dla Santander Bank Polska.

Subwencje przekazywane są firmom w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Mikro, małe i średnie firmy (zatrudniające od 1 do 249 pracowników), których przychody spadły o 25% lub więcej w związku z COVID-19, mogą składać wnioski o subwencje poprzez bankowość internetową banku, również w Santander Bank Polska. Duże przedsiębiorstwa, o skonsolidowanej sumie bilansowej powyżej 43 mln euro, powinny wnioskować o rozwiązania pomocowe bezpośrednio w Polskim Funduszu Rozwoju.

Wnioskowanie o subwencje jest bezpłatne, bank nie pobiera żadnych opłat za obsługę tego procesu. Ponadto Santander Bank Polska udostępnił specjalny serwis www.santander.pl/tarczapfr, na którym znajduje się m.in. kalkulator umożliwiający oszacowanie kwoty subwencji oraz informacje o wnioskowaniu.

***

Grupa Santander Bank Polska S.A. jest drugą pod względem wielkości aktywów grupą finansową w Polsce. Santander Bank Polska oferuje rozwiązania finansowe dla osób indywidualnych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz polskich i międzynarodowych korporacji. Bank ma jedną z największych w Polsce sieci oddziałów i placówek partnerskich, jak również świadczy usługi poprzez elektroniczne kanały dostępu, w tym bankowość mobilną. Jest jednym z liderów rynku w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w usługach bankowych, konsekwentnie budując swoją markę zgodnie ze strategicznym celem osiągnięcia pozycji najlepszego banku dla klienta. Priorytetem Santander Bank Polska jest zadowolenie i lojalność klientów, dlatego Bank regularnie wprowadza do oferty innowacyjne funkcjonalności, które pomagają dbać o finanse osobiste oraz efektywnie zarządzać finansami firmowymi. Od 2011 r. Bank należy do międzynarodowej Grupy Santander. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring.

Grupa Santander to wiodąca uniwersalna grupa bankowa z siedzibą w Hiszpanii, założona w 1857 r. Jest obecna na 10 kluczowych rynkach w Europie oraz obu Amerykach i jest największym bankiem w strefie euro pod względem kapitalizacji rynkowej. Jej misją jest pomaganie klientom w codziennych sukcesach w duchu wartości Przyjazny, Rzetelny, Dla Ciebie. Grupa Santander dąży do tego, aby stawać się instytucją coraz bardziej odpowiedzialną społecznie. W tym celu zobowiązała się m.in. przeznaczyć w latach 2019–2025 ponad 120 mld EUR na finansowanie inwestycji i rozwiązań proekologicznych, a także zwiększyć w tym samym okresie dostęp ponad 10 mln osób do produktów i usług bankowych. Według stanu na koniec września 2019 r. Grupa posiadała 144 mln klientów (w tym 21 mln klientów lojalnych oraz 36,2 mln klientów cyfrowych, co stanowi 51% aktywnych klientów banku), 12 700 oddziałów i 200 000 pracowników, a wartość środków zdeponowanych w banku przez klientów wynosiła 1,04 bln EUR. Podczas pierwszych dziewięciu miesięcy 2019 r. Grupa Santander wypracowała zysk operacyjny na poziomie 6 180 mln EUR, co stanowi wzrost o 2% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Biuro Prasowe Santander Bank Polska

tel. (+48) 22 586 80 40 lub 41

e-mail: biuro.prasowe@santander.pl


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk