• Odbierz prezent
JUJUBEE S.A.: Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki Regulaminu Programu Motywacyjnego. (2021-03-18 18:27)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia:2021-03-18
Skrócona nazwa emitenta
JUJUBEE S.A.
Temat
Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki Regulaminu Programu Motywacyjnego.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Jujubee S.A. z siedzibą w Katowicach ("Emitent"; „Spółka”) informuje, że w dniu 18 marca 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki, stosownie do brzmienia § 1 ust. 7 Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JUJUBEE z dnia 02 września 2020 r. (raport ESPI nr 25/2020 oraz EBI nr 13/2020), w sprawie programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki.

Regulamin ten określa warunki realizacji Programu Motywacyjnego w latach 2021-2023 (w granicach przewidzianych we wskazanej wyżej Uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 02 września 2020 r.), w tym w szczególności kryteria, których spełnienie będzie uprawniać do uczestnictwa w ww. Programie.

Treść przyjętego Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
regulamin_programu_motywacyjnego_jujubee_sa.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-18Michał StępieńPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk