• Odbierz prezent
chiny juan bank centralny

Kluczowe informacje z rynków:

  • EUROSTREFA / NIEMCY: Po nocnych rozmowach polityków, minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer wycofał swoją rezygnację, a CSU zawarła kompromis w temacie zmian w polityce imigracyjnej – ci, którzy zostali zarejestrowani w innych krajach UE nie będą wpuszczani do Niemiec, planowane jest też utworzenie tzw. centrów tranzytowych, Niemcy mają też zawrzeć umowę z Austrią. Porozumienie musi jeszcze zaakceptować trzeci koalicjant – SPD.
  • USA: Opublikowany wczoraj indeks ISM dla przemysłu za czerwiec wypadł zaskakująco dobrze rosnąc do 60,2 pkt. z 58,7 pkt. (szacowano spadek do 58,1 pkt.). Na wysokim poziomie utrzymał się subindeks nowych zamówień (63,5 pkt.).
  • AUSTRALIA: RBA nie zmienił polityki monetarnej – jak oczekiwano. Większych zmian w komunikacie nie było – bank centralny podtrzymał opinię, że zmian nie należy spodziewać się prędko, gdyż obecny poziom stóp pomaga gospodarce i realizacji celu inflacyjnego. Większy wpływ na kurs AUD miały informacje z Ludowego Banku Chin. Wiceprezes PBOC dał do zrozumienia, że Bank uważnie monitoruje sytuację na rynku i ma narzędzia do tego, aby ustabilizować notowania juana. Z kolei agencja Reuters podała, jakoby duże chińskie banki zaczęły sprzedawać dolary za juany.
  • NOWA ZELANDIA: Indeks zaufania w biznesie NZIER spadł w II kwartale do najniższego poziomu od 2 lat (-20 pkt. wobec -11 pkt. wcześniej).
  • SZWECJA: Na dzisiejszym posiedzeniu Riksbank utrzymał bez zmian parametry polityki pieniężnej, ale pewną niespodzianką okazał się zwrot, że podwyżka stóp może mieć miejsce „pod koniec roku”.

 

Opinia: Nadmierna przecena chińskich aktywów zaczęła być „nie na rękę” tamtejszym decydentom. Wpierw prorządowe media pisały o „nieracjonalnym zachowaniu się inwestorów”, oraz „przereagowaniu” rynku akcji, a później głos zabrał wiceprezes PBOC Yi Gang, który dał do zrozumienia, że bank centralny ma narzędzia mogące ustabilizować juana. Bez wchodzenia w szczegóły, jedno jest ważne – tymi słowami Chińczycy przerwali spekulacje, że może im zależeć na deprecjacji własnej waluty. Warto jednak pamiętać o tym, że 6 lipca wciąż przed nami i nic na razie nie wskazuje na to, aby USA miały zasiąść do negocjacji, które pozwoliłyby uniknąć wprowadzenia nowych wysokich stawek celnych po obu stronach.

Dla mocno wyprzedanego rynku informacje od wiceprezesa PBOC stały się jednak mocnym pretekstem do odbicia. Na to nałożyły się też dobre informacje z Niemiec, gdzie udało się uniknąć rozpadu koalicji CDU-CSU. Pytanie, ile na decyzję Seehofera wpłynęły badania opinii przeprowadzone wśród zwolenników CSU, którzy krytycznie ocenili nadmierny radykalizm przywódców partii.

Na wykresie koszyka BOSSA kursu dolara USD widać, że opór w rejonie 80,50 pkt. gra coraz większą rolę. Jeżeli przyjmiemy założenie, że dolar w ostatnim czasie był silny, gdyż inwestorzy próbowali zaliczać go do „bezpiecznych przystani”, to niewykluczone, że zaczną pojawiać się większe preteksty do korekty.

Ciekawy układ buduje się na euro dolarze EURUSD – konsolidacja zaczyna być wspierana od dołu przed okolice 1,16, co zwiększa szanse na próbę ataku strefy oporu 1,1685-1,1725 w najbliższych dniach.

Na ewentualnym „ociepleniu” nastrojów wokół Chin, odbicie może rozbudować się na kursie dolara australijskiego do dolara amerykańskiego AUD/USD. Tygodniowe ujęcie pokazuje, że świece nie zamykają się poniżej 0,7380. Niemniej dopiero wyjście ponad 0,7450 byłoby mocniejszym sygnałem zapowiadającym jakąś dłuższą poprawę.

FXMAG forex juan może być ustabilizowany przez bank centralny audusd dolar australijski dolar amerykański chiny juan bank centralny aud/usd 1

  Wykres tygodniowy BOSSA kurs dolara USD

 

 

FXMAG forex juan może być ustabilizowany przez bank centralny audusd dolar australijski dolar amerykański chiny juan bank centralny aud/usd 2

 

 FXMAG forex juan może być ustabilizowany przez bank centralny audusd dolar australijski dolar amerykański chiny juan bank centralny aud/usd 3

  Wykres tygodniowy kurs dolara australijskiego do dolara amerykańskiego AUDUSD

 

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

 

Nota prawna:

 

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

 

Notowania: AUDUSD

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/AUDUSD/

Marek Rogalski

Główny analityk walutowy w Domu Maklerskim BOŚ. Ekspert w dziedzinie tematyki związanej z rynkiem FX – swoje długoletnie doświadczenie zdobywał pracując w czołowych domach maklerskich w Polsce (z DM BOŚ związany od 2009 r.), prywatnie inwestor giełdowy od 1994 r. Zdobywca szeregu nagród na najlepiej typującego analityka (Puls Biznesu), ceniony komentator bieżących wydarzeń w ogólnopolskich mediach. 

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk