• Odbierz prezent
JSW z wynikami finansowymi za II kwartał 2020 r. Zysk spółki zamienił się w stratę

20 sierpnia JSW opublikowała wyniki kwartalne. Przychody uległy obniżeniu, a II kwartał i całe półrocze zakończyły się stratą netto.

 

20 sierpnia po zakończeniu sesji na GPW Jastrzębska Spółka Węglowa opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2020 r. W II kwartale JSW uzyskała przychody na poziomie 1,49 mld zł wobec 2,21 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Strata operacyjna wyniosła 888,5 mln zł wobec zysku wynoszącego 188,2 mln zł rok wcześniej. JSW zakończyła II kwartał stratą netto w wysokości 764,9 mln zł wobec 137,7 mln zł zysku przed rokiem. Strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniosła 765,4 mln zł wobec 133,3 mln zł zysku przed rokiem.

W całym I półroczu 2020 r. JSW uzyskała przychody w wysokości 3,45 mld zł wobec 4,7 mld zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Strata operacyjna wyniosła 1,12 mld zł wobec zysku wynoszącego 685,8 mln zł rok wcześniej. JSW zakończyła I półrocze stratą netto w wysokości 973,8 mln zł wobec 547,5 mln zł zysku przed rokiem. Strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniosła 977,4 mln zł wobec 536,1 mln zł zysku rok wcześniej.

JSW dokonała odpisu z tytułu utraty wartości bilansowej aktywów trwałych w segmencie węgla majątku Kopalni Węgla Kamiennego "Jastrzębie-Bzie" w wysokości 430,9 mln zł, co obniżyło wyniki spółki.

W I półroczu strata EBITDA wyniosła 576,3 mln zł wobec 1,17 mld zł zysku rok wcześniej, a bez zdarzeń jednorazowych strata EBITDA wyniosła 67,5 mln zł wobec 1,33 mld zł zysku przed rokiem. W tym okresie strata EBITDA w segmencie węgla wyniosła 601,7 mln zł, a w segmencie koksowym strata wyniosła 22,6 mln zł.

Spółka poinformowała, że koszty związane z pandemią obniżyły wynik EBITDA w I półroczu o 75,8 mln zł.

Nakłady inwestycyjne wyniosły 875,7 mln zł i były wyższe o 6,3% niż przed rokiem.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk