• Odbierz prezent
JSW z wynikami finansowymi za 1 półrocze 2019 r. Spodziewano się, że będzie gorzej!

22 sierpnia JSW przedstawiła wyniki finansowe za I półrocze 2019. Osiągnięte wyniki były niższe niż w ubiegłym roku, ale jednocześnie przekroczyły oczekiwania analityków.

 

22 sierpnia po zakończeniu sesji na GPW, Jastrzębska Spółka Węglowa opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2019 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 4,7 mld zł wobec 4,93 mld zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 695,8 mln zł wobec 1,4 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. W I półroczu 2019 r.  JSW osiągnęła zysk netto w wysokości 547,49 mln zł wobec 1,35 mld zł rok wcześniej. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 536,15 mln zł wobec 1,08 mld zł rok wcześniej.

 

W II kwartale przychody ze sprzedaży wyniosły 2,2 mld zł wobec 2,42 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Były one zgodne z oczekiwaniami rynku. Zysk operacyjny wyniósł 188,2 mln zł wobec 446 mln zł rok wcześniej. Był on niższy o 57,8% niż rok wcześniej, ale jednocześnie przewyższył oczekiwania analityków, którzy zakładali poziom 146,1 mln zł. W II kwartale JSW osiągnęła zysk netto w wysokości 137,7 mln zł wobec 328,5 mln zł rok wcześniej. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 133,3 mln zł wobec 324,1 mln zł w poprzednim roku. Był on wyższy od konsensusu analityków, którzy oczekiwali zysku netto na poziomie 110,5 mln zł. Zysk EBITDA wyniósł 442,3 mln zł wobec 631 mln zł rok wcześniej. Był wyższy o oczekiwań analityków, którzy oczekiwali tego wyniku na poziomie 360,9 mln zł.

 

W I półroczu 2019 r. przychody ze sprzedaży węgla wyniosły 2,49 mld zł wobec 2,68 mld zł w porównywalnym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 7% rok do roku. Spadek ten wynika głównie z mniejszego wolumenu sprzedaży węgla przy wyższej o 7,8% średniej cenie sprzedaży węgla ogółem. EBITDA segmentu węglowego wyniosła 930,6 mln zł wobec 1,53 mld zł rok wcześniej. JSW w I półroczu sprzedała do odbiorców zewnętrznych 4,6 mln ton węgla, co stanowi spadek o 13,2% rok do roku.

Przychody ze sprzedaży koksu wyniosły 2,07 mld zł wobec 2,13 mld zł rok wcześniej, co stanowi spadek o 2,8%. Niższe przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych były spowodowane głównie niższym wolumenem sprzedaży koksu. Średnia cena koksu wzrosła o 6,6% w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku. EBITDA segmentu koksowego wyniosła 188,9 mln zł wobec 167,6 mln zł w I półroczu 2018 r. Sprzedaż koksu do odbiorców zewnętrznych wyniosła 1,6 mln ton, co stanowi spadek o 5,9% rok do roku.

Przychody z pozostałej działalności w I półroczu wyniosły 133,9 mln zł wobec 125,4 mln zł w ubiegłym roku, co stanowi wzrost o 6,8%. EBITDA pozostałych segmentów wyniosła w I półroczu 93,8 mln zł wobec 79,5 mln zł przed rokiem.

Czytaj także: JSW z wynikami kwartalnymi. Zysk spółki przewyższył oczekiwania analityków

16 maja Jastrzębska Spółka Węglowa przedstawiła wyniki finansowe za 1 kwartał 2019 r. Były one znacznie niższe niż w zeszłym roku, ale i tak przewyższyły oczekiwania analityków. Spółka poniosła duże nakłady na inwestycje.   16 maja po zakończeniu sesji na GPW, JSW opublikowała raport za 1 kwartał .. Czytaj
JSW  z wynikami kwartalnymi. Zysk spółki przewyższył oczekiwania analityków


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk