• Odbierz prezent
JSW spółka dywidenda

3 lipca JSW podzieliła się informacją o planach wypłaty dywidendy. Jak wyglądają szczegóły? Dlaczego cena akcji w tym dniu spada?

 

3 lipca Jastrzębska Spółka Węglowa poinformowała w swym komunikacie, że w tym dniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdecydowało o podziale zysku netto spółki za 2018 r. i przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy łączną kwotę 200 773 829 zł. Stanowi to 1,71 zł na jedną akcję. Dzień dywidendy został ustalony na 27 sierpnia 2019 r. Dywidenda zostanie wypłacona 10 września 2019 roku. W 2018 r. zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 1,74 mld zł.

Na  środowej sesji na GPW, cena akcji JSW jest notowana w okolicach 46 zł. Taki kurs odniesienia daje stopę dywidendy na poziomie 3,7%.

JSW po raz ostatni wypłaciła dywidendę w 2013 r. za poprzedni rok. Jej wysokość wówczas wyniosła 2,52 zł. Najbardziej hojnym rokiem w historii spółki był rok 2011. Dywidenda na jedną akcję wyniosła 5,38 zł.

Pomimo, że dywidenda zostanie wypłacona po raz pierwszy od kilku lat, wśród inwestorów nie widać entuzjazmu. Na środowej sesji cena akcji spółki spadała o prawie 3%. W ostatnim czasie informowano, że zgodnie z zawartym porozumieniem, licząca prawie 22 tysiące osób, załoga JSW otrzyma dodatkowe nagrody pieniężne w wysokości od 4,3 do 6,2 tys. zł. Najbardziej istotny jest jednak przede wszystkim fakt, że były prezes JSW – Daniel Ozon, który stracił swe stanowisko 11 czerwca, zgodnie z decyzją ZWZ nie otrzymał absolutorium z wykonania swych obowiązków.

 

FXMAG akcje jsw wypłaci dywidendę, ale akcje w dół. co dzieje się w spółce? jsw jastrzębska spółka węglowa gpw dywidenda 1


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk