• Odbierz prezent
JSW S.A.: Rejestracja przez Sąd zmian Statutu JSW S.A. (2021-02-26 15:51)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia:2021-02-26
Skrócona nazwa emitenta
JSW S.A.
Temat
Rejestracja przez Sąd zmian Statutu JSW S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”) informuje, iż dzisiaj Spółka otrzymała Postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o dokonaniu 26 lutego 2021 roku rejestracji zmian Statutu Spółki. Zmiany Statutu Spółki zostały przyjęte uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW z 19 lutego 2021 roku.
Spółka przekazuje w załączeniu treść zmienionych postanowień Statutu oraz tekst jednolity Statutu JSW.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki
PlikOpis
Wykaz zmian Statutu.pdfWykaz zmian Statutu
STATUT tekst jednolity.pdfStatut tekst jednolity
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
JSW S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
44-330Jastrzębie-Zdrój
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jana Pawła II4
(ulica)(numer)
32 756 41 1332 756 26 71
(telefon)(fax)
relacje@jsw.plwww.jsw.pl
(e-mail)(www)
633-000-51-10271747631
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-26Artur DyczkoZastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych
2021-02-26Radosław ZałozińskiZastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk