• Odbierz prezent
JSW S.A.: Powołanie członków Zarządu JSW S.A. (2021-07-30 23:57)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr25/2021
Data sporządzenia: 2021-07-30
Skrócona nazwa emitenta
JSW S.A.
Temat
Powołanie członków Zarządu JSW S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2021 informuje, iż w dniu dzisiejszym Pan Stanisław Prusek - Członek Rady Nadzorczej, delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu X kadencji oraz Pan Michał Rospędek - Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu X kadencji, złożyli oświadczenia o rezygnacji z delegowania do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki.

Jednocześnie Spółka informuje, że dzisiaj w godzinach późnowieczornych Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały dotyczące:
1) Powołania Pana Sebastiana Bartosa na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu JSW X kadencji, z dniem 30 lipca 2021 roku;
2) Powołania Pana Roberta Ostrowskiego na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych JSW X kadencji, z dniem 3 sierpnia 2021 roku;
3) Powołania Pana Edwarda Paździorko na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych JSW X kadencji, z dniem 1 września 2021 roku.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały dotyczące:
1) Delegowania Pana Stanisława Pruska - Członka Rady Nadzorczej, do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu X kadencji, z jednoczesnym powierzeniem obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych. Okres delegowania został ustalony na czas od 30 lipca 2021 roku do dnia 15 sierpnia 2021 roku włącznie, jednak nie dłużej niż do dnia powołania Prezesa Zarządu;
2) Powierzenia Panu Arturowi Wojtków pełnienia obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju od dnia 30 lipca 2021 roku do dnia powołania Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju. W tym okresie Pan Artur Wojtków pozostaje również członkiem Zarządu JSW ds. Pracy i Polityki Społecznej.

Pozostałe informacje o powołanych członkach Zarządu JSW wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zostaną przekazane odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


MESSAGE (ENGLISH VERSION)JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
JSW S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
44-330Jastrzębie-Zdrój
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jana Pawła II4
(ulica)(numer)
32 756 41 1332 756 26 71
(telefon)(fax)
relacje@jsw.plwww.jsw.pl
(e-mail)(www)
633-000-51-10271747631
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-30Artur WojtkówZastępca Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej
2021-07-30Augustyn HoleksaProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk