• Odbierz prezent
JSW przedstawia wyniki finansowe za 2019 r. To był trudny rok dla spółki

19 marca JSW przedstawiła wyniki finansowe za 2019 r. Były one słabsze niż przed rokiem. Mimo niełatwego roku dla spółki, udało się zakończyć go zyskiem netto w wysokości prawie 650 mln zł.

 

19 marca po zakończeniu sesji na GPW Jastrzębska Spółka Węglowa opublikowała raport finansowy za 2019 r. W całym 2019 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 8,67 mld zł wobec 9,81 mld zł rok wcześniej, co stanowi spadek o 11,6%. Zysk operacyjny wyniósł 905,63 mln zł wobec 2,25 mld zł w poprzednim roku. W całym 2019 r. JSW wypracowała zysk netto w wysokości 649,57 mln zł wobec 1,76 mld zł przed rokiem. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 628,92 mln zł wobec 1,74 mld zł rok wcześniej. Skonsolidowany wynik EBITDA wyniósł 1,94 mld zł wobec 3,02 mld zł przed rokiem.

W 2019 r. JSW wyprodukowała 14,7 mln ton węgla i 3,1 mln ton koksu. W 2019 r. produkcja węgla była niższa o 1,7% niż przed rokiem, a koksu niższa o 10,9%.

Łączne przychody ze sprzedaży w segmencie węgla wyniosły 7,69 mld zł. Zysk operacyjny tego segmentu wyniósł 478,1 mln zł. Dla porównania w 2018 r. przychody ze sprzedaży w segmencie węgla wyniosły 8,3 mld zł, a zysk operacyjny tego segmentu 1,75 mld zł.

W minionym roku łączne przychody w segmencie koksu wyniosły 3,545 mld zł, a zysk operacyjny tego segmentu 259,5 mln zł. Dla porównania w 2018 r. przychody w segmencie koksu wyniosły 4,45 mld zł, a zysk operacyjny tego segmentu 416,4 mln zł.

Średnia cena węgla koksowego w 2019 r. wyniosła 634,84 zł za tonę. Cena ta była niższa o 3,6% niż w 2018 r. W ubiegłym roku średnia cena koksu wyniosła 1 072,79 zł za tonę, a więc o 2,1% mniej niż rok wcześniej.

W czwartym kwartale 2019 r. przychody JSW wyniosły 1,81 mld zł. Kwartał ten zakończył się stratą netto w wysokości 54,8 mln zł.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk