• Odbierz prezent
JRH: Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na 12 października 2021 r. (2021-09-22 21:04)
Zarząd JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: JRH) informuje, iż w dniu 22 września 2021 r. Pan January Ciszewski, jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, zgłosił do JRH projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na 12 października 2021 r., tj:
1) do punktu 6 porządku obrad – projekt uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki;
2) do punktu 7 porządku obrad – projekt uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

W załączeniu Zarząd przekazuje otrzymane przez Spółkę projekty uchwał.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-09-22 21:04:49January CiszewskiPrezes Zarządu
2021-09-22 21:04:49Artur JedynakWiceprezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk