• Odbierz prezent
JRH: Uzupełnienie do raportu EBI nr 25/2021 z dn. 12.10.2021 r. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (2021-10-22 17:02)
fot. freepik.com
Zarząd JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) w związku z opublikowanym 12 października 2021 r. raportem EBI nr 25/2021, w którym Spółka poinformowała o zmianach w składzie Rady Nadzorczej dokonanych uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 12 października 2021 r., w tym powołaniem do składu Rady Nadzorczej Panów Macieja Fersztorowskiego, Łukasza Kaletę, Marka Sobieskiego, Romana Pudełko, Edwarda Kóska oraz Artura Górskiego (wyznaczając go jednocześnie Przewodniczącym Rady Nadzorczej), oraz raportu EBI nr 27/2021 z dn. 13 października 2021 r., w którym Spółka przekazała życiorysy zawodowe Panów Macieja Fersztorowskiego, Romana Pudełko i Edwarda Kóska, niniejszym w drodze uzupełnienia przekazuje życiorysy pozostałych Członków Rady Nadzorczej uprzednio nieprzekazane. Ponadto, w załączeniu Spółka przekazuje otrzymany ponownie od Pana Macieja Fersztorowskiego życiorys zawodowy, będący korektą uprzednio przekazanego w raporcie EBI nr 27/2021 z dn. 13 października 2021 r.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”; - pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect" (zmienionej Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect").
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-10-22 17:02:22January CiszewskiPrezes Zarządu
2021-10-22 17:02:22Artur JedynakWiceprezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk