• Odbierz prezent
JRH: Uzupełnienie do raportu EBI nr 25/2021 z dn. 12.10.2021 r. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (2021-10-13 22:14)
Zarząd JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) w związku z opublikowanym 12 października 2021 r. raportem EBI nr 25/2021, w którym Spółka poinformowała o zmianach w składzie Rady Nadzorczej dokonanych uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 12 października 2021 r., w tym powołaniem do składu Rady Nadzorczej Panów Macieja Fersztorowskiego, Łukasza Kaletę, Marka Sobieskiego, Romana Pudełko, Edwarda Kóska oraz Artura Górskiego (wyznaczając go jednocześnie Przewodniczącym Rady Nadzorczej), niniejszym w trybie uzupełnienia do tego raportu przekazuje życiorysy zawodowe nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej, tj. Panów Macieja Fersztorowskiego, Romana Pudełko i Edwarda Kóska.
Życiorysy pozostałych Członków Rady Nadzorczej Zarząd przekaże niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-10-13 22:14:41January CiszewskiPrezes Zarządu
2021-10-13 22:14:41Artur JedynakWiceprezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk