Advertisement
  • Odbierz prezent
JRH: Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki (2021-04-22 20:04)
Zarząd JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: JRH) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość od Rady Nadzorczej JRH, o powołaniu w dniu 21 kwietnia 2021 roku na okres obecnej pięcioletniej kadencji do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Pana Artura Jedynak ze skutkiem od momentu powołania. W załączeniu Zarząd przekazuje życiorys zawodowy Pana Artura Jedynak.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-04-22 20:04:17January CiszewskiPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk