• Odbierz prezent
JR HOLDING S.A.: Zawarcie listu intencyjnego z Operatorem Chmury Krajowej (2021-03-15 08:35)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2021
Data sporządzenia: 2021-03-15
Skrócona nazwa emitenta
JR HOLDING S.A.
Temat
Zawarcie listu intencyjnego z Operatorem Chmury Krajowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd JR HOLDING ASI S.A. (dalej: „JRH” lub „Emitent”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dn. 15 marca 2021 r. podpisanego listu intencyjnego (dalej: „Umowa”) z Operator Chmury Krajowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adresem: ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000770202.

Przedmiotem listu intencyjnego jest rozpoczęcie współpracy w zakresie szeroko rozumianej strategii „Digital Business”. Zgodnie z opublikowaną strategią, JRH będzie inwestować w spółki działające w obszarze cyfrowego biznesu oraz planuje w latach 2021-2022 zainwestować w ten obszar kwotę ponad 200 mln pln. Technologie chmury obliczeniowej są kluczowe dla realizacji strategii Digital Business, stąd JRH pozyskuje Partnerów biznesowych do współpracy wśród dostawców technologii oraz wśród dużych innowacyjnych przedsiębiorstw w celu budowy ekosystemu do zapewnienia optymalnych warunków rozwoju dla realizowanych inwestycji.

Ramowy zakres potencjalnej współpracy Strony określają następująco:
a. Obszar „Digital Business” dotyczyć będzie projektów w obszarze technologii sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego (AI&ML), analityki predykcyjnej, analityki biznesowej, oprogramowania i usług dostarczanych w modelu SaaS (z wykorzystaniem chmury obliczeniowej Chmury Krajowej),
cyfrowej transformacji sektora dużych przedsiębiorstw, automatyzacji i robotyzacji procesów
biznesowych oraz innych technologii informatycznych.
b. Chmura Krajowa będzie wspierać JRH poprzez zapewnienie dostępu do specjalistycznej wiedzy,
narzędzi i zasobów w zakresie „Digital Business”.
c. JRH będzie wspierać działalność Chmury Krajowej poprzez promocję oferowanych przez Chmurę
Krajową rozwiązań technologicznych i infrastrukturalnych w trakcie prowadzonych procesów
inwestycyjnych oraz wśród spółek z własnego portfela inwestycyjnego.
d. JRH będzie zapewniać dostęp do nowych i innowacyjnych przedsięwzięć (Spółek) które mogą
wykorzystywać Chmurę Krajową jako główną platformę technologiczną do prowadzenia i rozwoju swojego operacyjnego biznesu.

Pozyskanie Operatora Chmury Krajowej jako Partnera w rozwoju obszaru cyfrowego biznesu jest w opinii JRH istotnym krokiem w zakresie realizacji przyjętej strategii rozwoju Emitenta.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)JR HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
JR HOLDING S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-559Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grzegórzecka67d lok.26
(ulica)(numer)
+48 12 654 05 19+48 12 654 05 19
(telefon)(fax)
asi@jrholdingasi.plwww.jrholding.pl
(e-mail)(www)
679-27-81-972356763788
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-15
January Ciszewski
Prezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk