• Odbierz prezent
JR HOLDING S.A.: Zawarcie listu intencyjnego z AON POLSKA sp. z o.o. (2021-04-20 08:04)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr27/2021
Data sporządzenia: 2021-04-20
Skrócona nazwa emitenta
JR HOLDING S.A.
Temat
Zawarcie listu intencyjnego z AON POLSKA sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd JR HOLDING ASI S.A. (dalej: „JRH” lub „Emitent”) niniejszym zawarciu w dn. 19 kwietnia 2021 r. listu intencyjnego (dalej: „List Intencyjny”) z AON POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000177321, (dalej: „AON”).

Przedmiotem Listu Intencyjnego jest rozpoczęcie współpracy w zakresie szeroko rozumianej strategii cyfrowej „Digital Business”, na bazie produktów AON, ze wsparciem know-how i zasobów JRH..

Ramowy zakres potencjalnej współpracy określony został następująco:
a. obszar projektów cyfrowych AON w zakresie nowych technologii, automatyzacji i robotyzacji, procesów biznesowych oraz innych technologii informatycznych.
b. możliwość realizacji przez AON inwestycji w obszarze określonym w punkcie (a).
c. wsparcie przez JRH AON poprzez zapewnienie dostępu do specjalistycznej wiedzy, narzędzi i zasobów w zakresie rozwiązań cyfrowych. Wsparcie obejmie także proces selekcji oraz realizacji pilotażowych i komercyjnych projektów.

List Intencyjny nie rodzi zobowiązań dla żadnej ze Stron, z wyłączeniem obowiązku ochrony informacji poufnych. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że na podstawie Listu Intencyjnego żadnej ze Stron nie przysługuje roszczenie o zawarcie jakiejkolwiek umowy, a niniejszy List Intencyjny nie jest umową przedwstępną.

Zarząd wskazuje iż, JRH pozyskuje Partnerów biznesowych do współpracy wśród dostawców technologii oraz wśród dużych innowacyjnych przedsiębiorstw w celu budowy ekosystemu do zapewnienia optymalnych warunków rozwoju dla realizowanych inwestycji. Pozyskanie AON jako Partnera w rozwoju obszaru cyfrowego biznesu jest w opinii JRH istotnym krokiem w zakresie realizacji przyjętej strategii rozwoju Emitenta.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)JR HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
JR HOLDING S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-559Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grzegórzecka67d lok.26
(ulica)(numer)
+48 12 654 05 19+48 12 654 05 19
(telefon)(fax)
asi@jrholdingasi.pl www.jrholding.pl
(e-mail)(www)
679-27-81-972356763788
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-20
January Ciszewski
Prezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk