• Odbierz prezent
JR HOLDING S.A.: Podpisanie Term Sheet z Saule S.A. i Blumerang Investors S.A. (2021-04-19 09:56)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr25/2021
Data sporządzenia: 2021-04-19
Skrócona nazwa emitenta
JR HOLDING S.A.
Temat
Podpisanie Term Sheet z Saule S.A. i Blumerang Investors S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: JRH) informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2021 r. zawarł z Saule S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Saule) i Blumerang Investors S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Blumerang) Term Sheet.

W Term Sheet Strony uzgodniły założenia transakcji, związanej z nabyciem akcji Saule przez Blumerang (dalej: Transakcja). Realizacja Transakcji jest zależna od wyniku badania due diligence Blumerang, które powinno zostać zrealizowane do 18 czerwca 2021 r.

Term Sheet jest konsekwencją zawartej umowy z dn. 3 września 2020 r. pomiędzy JRH oraz p. Arturem Kupczunas, p. Olgą Malinkiewicz, Knowledge is Knowledge sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, p. Dariuszem Chrząstowskim (będący większościowymi akcjonariuszami Saule) oraz Saule (dalej: Umowa Wsparcia Inwestycyjnego), w której JRH zobowiązał się doprowadzić do transakcji nabycia akcji Saule przez spółkę, której akcje notowane są na dowolnym rynku prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: Spółka Giełdowa) oraz w wykonaniu tej umowy, w wyniku wskazania przez JRH jako Spółki Giełdowej na Blumerang, na co Blumerang wyraził zainteresowanie.

Strony będą dążyły, aby w ramach Transakcji, Blumerang nabył Akcje stanowiące 100% kapitału zakładowego Saule. Strony zakładają, że Transakcja zostanie przeprowadzona poprzez dokonanie aportu akcji Saule do Blumerang. Parytet stanowiący podstawę obliczenia ilości akcji Blumerang, które przysługiwać będą akcjonariuszom Saule w zamian za akcje aportowane przez nich w ramach Transakcji, zostanie ustalony na warunkach rynkowych. W ramach Transakcji Strony uzgodnią zasady ładu korporacyjnego dotyczącego Blumerang w sposób zgodny z praktyką rynkową i przy uwzględnieniu postanowień zawartej Umowy Wsparcia Inwestycyjnego.

Zarząd przypomina, iż o zawarciu Umowy Wsparcia Inwestycyjnego, JRH informował w drodze raportu ESPI nr 39/2020 z dn. 3 września 2020 r.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)JR HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
JR HOLDING S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-559Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grzegórzecka67d lok.26
(ulica)(numer)
+48 12 654 05 19+48 12 654 05 19
(telefon)(fax)
asi@jrholdingasi.pl www.jrholding.pl
(e-mail)(www)
679-27-81-972356763788
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-19January CiszewskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk