• Odbierz prezent
JR HOLDING S.A.: Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży 100% udziałów spółki Laguna Capital sp. z o.o. (2021-04-01 08:03)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr19/2021
Data sporządzenia: 2021-04-01
Skrócona nazwa emitenta
JR HOLDING S.A.
Temat
Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży 100% udziałów spółki Laguna Capital sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: JRH) informuje, iż w dniu 31 marca 2021 r. podpisał z trzema osobami fizycznymi przedwstępną umowę sprzedaży (dalej: Umowa) wszystkich posiadanych przez JRH, tj. 27.556 udziałów (w tym 14.000 udziałów istniejących oraz 13.556 udziałów będących w trakcie rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego) o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, w spółce Laguna Capital sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: Laguna Capital). Udziały te stanowią 100% w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników Laguna Capital. Cena sprzedaży udziałów została określona na ok. 2 mln zł. Umowa przyrzeczona zostanie zawarta w terminie 5 dni roboczych od doręczenia Laguna Capital przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy postanowienia o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Laguna Capital w drodze emisji 13.556 udziałów, które obecnie są w trakcie rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Zarząd wskazuje, iż Laguna Capital jest właścicielem nieruchomości (kamienica) położonej w Bielsku-Białej.

Umowa jest wynikiem realizacji strategii rozwoju Spółki na lata 2020-2022 i przyjętego kierunku sprzedaży posiadanych nieruchomości.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)JR HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
JR HOLDING S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-559Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grzegórzecka67d lok.26
(ulica)(numer)
+48 12 654 05 19+48 12 654 05 19
(telefon)(fax)
asi@jrholdingasi.pl www.jrholding.pl
(e-mail)(www)
679-27-81-972356763788
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-01
January Ciszewski
Prezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk