• Odbierz prezent
JR HOLDING ASI S.A.: Udzielenie finansowania dłużnego zamiennego na akcje spółce AI CLEARING INC. z siedzibą w USA (2023-03-23 09:01)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr18/2023
Data sporządzenia: 2023-03-23
Skrócona nazwa emitenta
JR HOLDING ASI S.A.
Temat
Udzielenie finansowania dłużnego zamiennego na akcje spółce AI CLEARING INC. z siedzibą w USA
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: JRH) informuje o zawarciu w dniu 23 marca 2023 r. umowy o udzieleniu spółce AI CLEARING INC. z siedzibą w Delaware w USA (dalej: AI CLEARING) finansowania dłużnego zamiennego na akcje.(dalej: Umowa).

Finansowanie w kwocie 1.000.000 USD zostało udzielone w ramach umowy pożyczki konwertowalnej na akcje AI CLEARING (dalej: Pożyczka) oprocentowana stopą 4% rocznie o terminie zapadalności 24 miesiące od daty Umowy. JRH będzie uprawniona do konwersji Pożyczki na akcje AI CLEARING wyemitowane w ramach najbliższej rundy finansowania kapitałowego zorganizowanej przez AI CLEARING (runda A). Umowa przewiduje objęcie Akcji w liczbie i cenie nominalnej wynikającej ściśle z zapisów umowy, z tym, że JRH będzie przysługiwał, określony w Umowie 25% upust ceny emisyjnej w stosunku do inwestorów późniejszych albo konwersja odbędzie się przy maksymalnym poziomie wyceny spółki AI Clearing wynoszącym 36 mln USD.

Umowa przewiduje również sposób zamiany pożyczki na Akcje w przypadku transakcji korporacyjnej skutkującej zbyciem AI CLEARING. W przypadku zapadnięcia terminu spłaty Pożyczki strony albo przedłużą termin zapadalności albo AI CLEARING zwróci JRH udzielone finansowanie powiększone o oprocentowanie (dalej: Saldo) albo dokona konwersji Salda na Akcje w cenie ustalonej w sposób przewidziany w Umowie.

AI CLEARING rozwija i dostarcza oparty na sztucznej inteligencji system do precyzyjnego monitoringu postępu realizacji projektów budowalnych i infrastrukturalnych. Dostarczane rozwiązanie pozwala minimalizować opóźnienia realizacji projektów oraz przekroczenia budżetu. AI CLEARING działa globalnie, posiada kontrakty z dużymi firmami budowlanymi m.in. z USA, Francji, Indii, Arabii Saudyjskiej czy Polski. Oczekiwany MRR AI CLEARING na koniec b.r. to około 450 tys. USD.

Zarząd JRH podkreśla, że jest to pierwsza zagraniczna inwestycja JR w spółkę o globalnym zasięgu.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)JR HOLDING ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
JR HOLDING ASI S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-559Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grzegórzecka67d lok.26
(ulica)(numer)
+48 12 654 05 19+48 12 654 05 19
(telefon)(fax)
asi@jrholdingasi.plwww.jrholdingasi.pl
(e-mail)(www)
679-27-81-972356763788
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-03-23January CiszewskiPrezes Zarządu
2023-03-23Artur JedynakWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk