• Odbierz prezent
JR HOLDING ASI S.A.: Skup akcji własnych (2023-09-22 17:31)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr50/2023
Data sporządzenia: 2023-09-22
Skrócona nazwa emitenta
JR HOLDING ASI S.A.
Temat
Skup akcji własnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Emitenta w dniu 17.08.2023 roku Regulaminem skupu akcji własnych Spółki, opublikowanym raportem ESPI nr 43/2023 r. z dnia 17 sierpnia 2023 r., w wykonaniu uchwały numer 16/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia programu skupu akcji własnych - Repertorium A nr 14502/2023, upoważniającej Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki, dokonał skupu akcji własnych.

Ilość zakupionych akcji na rynku NewConnect wynosi:
- w dniu 18 września 2023 roku 650 sztuk po średniej cenie 6,72 zł za 1 akcję;
- w dniu 19 września 2023 roku 650 sztuk po średniej cenie 6,64 zł za 1 akcję;
- w dniu 20 września 2023 roku 650 sztuk po średniej cenie 6,70 zł za 1 akcję;

Akcje nabyte stanowią 0,005% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,005% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w obecnej chwili posiada 67 250 akcji własnych, co stanowi 0,16% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,16% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, średnia cena zakupu wyniosła 8,31 zł.

Zarząd Spółki informuje, iż będzie dalej realizował upoważnienie Walnego Zgromadzenia do nabycia 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2026 r. nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

JR HOLDING ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
JR HOLDING ASI S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-559Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grzegórzecka67d lok.105
(ulica)(numer)
+48 12 654 05 19+48 12 654 05 19
(telefon)(fax)
www.jrholdingasi.pl
(e-mail)(www)
679-27-81-972356763788
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-09-22January CiszewskiPrezes Zarządu
2023-09-22Artur JedynakWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk