• Odbierz prezent
JR HOLDING ASI S.A.: Skup akcji własnych (2022-05-27 17:03)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr27/2022
Data sporządzenia: 2022-05-27
Skrócona nazwa emitenta
JR HOLDING ASI S.A.
Temat
Skup akcji własnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Emitenta w dniu 17.11.2020 roku Regulaminem skupu akcji własnych Spółki, opublikowanym raportem ESPI nr 56/2020 r. z dnia 17.11.2020 r., w wykonaniu uchwały numer 23/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia programu skupu akcji własnych - Repertorium A nr 10845/2020, upoważniającej Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki, dokonał skupu akcji własnych.

Ilość zakupionych akcji na rynku NewConnect wynosi:
- w dniu 23 maja 2022 roku 1 600 sztuk po średniej cenie 5,99 zł za 1 akcję;
- w dniu 25 maja 2022 roku 228 sztuk po średniej cenie 5,56 zł za 1 akcję;
- w dniu 27 maja 2022 roku 1 700 sztuk po średniej cenie 5,80 zł za 1 akcję.

Akcje nabyte stanowią 0,01% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,01% w ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w obecnej chwili posiada 77 528 akcji własnych, co stanowi 0,19% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,19% w ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta, średnia cena zakupu wyniosła 8,56 zł.

Zarząd Spółki informuje, iż będzie dalej realizował upoważnienie WZ do nabycia 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)JR HOLDING ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
JR HOLDING ASI S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-559Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grzegórzecka67d lok.26
(ulica)(numer)
+48 12 654 05 19+48 12 654 05 19
(telefon)(fax)
asi@jrholdingasi.plwww.jrholdingasi.pl
(e-mail)(www)
679-27-81-972356763788
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-27
January Ciszewski
Prezes Zarządu
2022-05-27Artur JedynakWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk