• Odbierz prezent
JR HOLDING ASI S.A.: Skup akcji własnych (2021-09-17 21:11)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr65/2021
Data sporządzenia: 2021-09-17
Skrócona nazwa emitenta
JR HOLDING ASI S.A.
Temat
Skup akcji własnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Emitenta w dniu 17.11.2020 roku Regulaminem skupu akcji własnych Spółki, opublikowanym raportem ESPI nr 56/2020 r. z dnia 17.11.2020 r., w wykonaniu uchwały numer 23/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia programu skupu akcji własnych - Repertorium A nr 10845/2020, upoważniającej Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki, dokonał skupu akcji własnych.

Ilość zakupionych akcji na rynku NewConnect wynosi:
- w dniu 15 września 2021 roku 930 sztuk po średniej cenie 12,13 zł za 1 akcję;
- w dniu 17 września 2021 roku 870 sztuk po średniej cenie 12,03 zł za 1 akcję.

Akcje nabyte stanowią 0,004% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,004% w ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w obecnej chwili posiada 245 800 akcji własnych, co stanowi 0,605 % w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,605 % w ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta, średnia cena zakupu wyniosła 6,92 zł.

Zarząd Spółki informuje, iż będzie dalej realizował upoważnienie WZ do nabycia 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)JR HOLDING ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
JR HOLDING ASI S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-559Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grzegórzecka67d lok. 26
(ulica)(numer)
+48 12 654 05 19+48 12 654 05 19
(telefon)(fax)
asi@jrholdingasi.plwww.jrholdingasi.pl
(e-mail)(www)
679-27-81-972356763788
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-17January CiszewskiPrezes Zarządu
2021-09-17Artur JedynakWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk