• Odbierz prezent
JR HOLDING ASI S.A.: Objęcie oraz zakup akcji Femion Technology S.A. (2021-09-28 21:27)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr68/2021
Data sporządzenia: 2021-09-28
Skrócona nazwa emitenta
JR HOLDING ASI S.A.
Temat
Objęcie oraz zakup akcji Femion Technology S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: JRH) informuje, iż w dniu 28 września 2021 r. zawarł umowę objęcia 800.000 akcji serii E (dalej: Akcje serii E) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Femion), które opłacone winny zostać przelewem na rachunek bankowy Femion do 30 września 2021 r. Ponadto, w dniu 28 września 2021 r. JRH nabył również - na podstawie umowy cywilnoprawnej – kolejne 540.000 akcji Femion. Łączna kwota inwestycji, o których mowa powyżej wynosi nieco ponad 1,2 mln zł.

Zarząd wskazuje, iż działalność Femion skupiona jest na rozwoju w swoich spółkach zależnych oprogramowania oraz usług w zakresie otwartej bankowości, sztucznej inteligencji, przekazów pieniężnych, udzielania i zarządzania pożyczkami, odroczonych płatności, e-scoringu, monitoringu płatności czy windykacji dla e commerce. Dysponuje również licencją open banking przyznaną przez KNF.

Zaangażowanie kapitałowe JRH w Femion jest wynikiem realizacji strategii rozwoju JRH na lata 2020-2022 polegającej na inwestycji w perspektywiczne branże między innymi związane z nowymi technologiami i nowoczesnymi mediami, Digital Business, sztuczną inteligencją, odnawialnymi źródłami energii, produkcją i wydawaniem gier komputerowych, biotechnologią.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

JR HOLDING ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
JR HOLDING ASI S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-559Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grzegórzecka67d lok.26
(ulica)(numer)
+48 12 654 05 19+48 12 654 05 19
(telefon)(fax)
asi@jrholdingasi.plwww.jrholdingasi.pl
(e-mail)(www)
679-27-81-972356763788
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-28January CiszewskiPrezes Zarządu
2021-09-28Artur JedynakWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk