• Odbierz prezent
Restrukturyzacja Bieszczadzkiej SKOK - czy bank przejmie tę kasę? Komunikat KNF
Z artykułu dowiesz się:

- O komunikacie KNF w sprawie Bieszczadzkiej SKOK

Czy jest szansa na uratowanie jednej ze SKOK? Jak wynika z komunikatu KNF, w przypadku Bieszczadzkiej SKOK istnieje taka możliwość. Co oznacza to dla sektora bankowego?

 

Restrukturyzacja Bieszczadzkiej SKOK

22 czerwca, Komisja Nadzoru Finansowego ogłosiła możliwość zgłaszania się banków do udziału w restrukturyzacji Bieszczadzkiej SKOK, w związku z umorzeniem postępowania dotyczącego przejęcia Bieszczadzkiej SKOK przez inną spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową.

 

Odpowiedź banków

Ze strony banków pojawiło się zainteresowanie przejęciem Bieszczadzkiej SKOK. Jak wynika z dzisiejszego komunikatu KNF, Komisja otrzymała zgłoszenie od dwóch banków zainteresowanych udziałem w restrukturyzacji Bieszczadzkiej SKOK.

"Biorąc pod uwagę wniosek jednego z tych banków dotyczący ewentualnego przejęcia Bieszczadzkiej SKOK w trybie art. 74c ust. 4 ustawy o skok, Komisja jednogłośnie wyznaczyła termin do dnia 8 sierpnia 2017 r. na ostateczne zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie" - czytamy w Komunikacie KNF.

 

Dlaczego Banki interesuje los SKOK-ów?

Problemy kolejnych SKOK, są problemami całego sektora bankowego. Im większa SKOK, tym bardziej sektorowi bankowemu powinno zależeć na jej utrzymaniu. Depozyty w SKOK objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). Gwarancja ta nie jest jednak nieograniczona. BFG wypłaca środki do równowartości (w zł) 100 tys. EUR. Dlatego też, pewna część klientów może nie odzyskać wszystkich swoich środków. To może wpłynąć na zaufanie nie tylko do SKOK, ale i do sektora bankowego. W dobrze pojętym interesie banków jest więc utrzymanie tego zaufania na jak najwyższym poziomie, gdyż inaczej klienci mogliby zechcieć wycofywać znaczną część depozytów, co mogłoby spowodować problemy płynnościowe banków.

Banki nie będą jednak przejmować tych SKOK, które w przyszłości nie przyniosłyby im zakładanych przez nie korzyści ekonomicznych, w związku z czym nie każda SKOK z problemami ma szansę na przejęcie przez bank. Niektóre SKOK mogą w związku z tym upaść.

 

(źródło grafiki głównej: pixabay.com)


Kamil Marszycki

Analityk finansowy specjalizujący się w rynkach akcyjnych. Zainteresowany finansami behawioralnymi i wpływem rachunkowości na wycenę spółek. Wyznaje zasadę głoszącą, że nawet w najgorszych sytuacjach można odnaleźć perspektywę osiągnięcia sukcesu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk