• Odbierz prezent
decyzja ebc w sprawie qe

Rada Prezesów EBC podjęła w końcu ważne decyzje dotyczące programu luzowania ilościowego. Ogłoszone zmiany w programie QE przyczyniły się do osłabienia euro.

 

„Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym na koniec dnia pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio, 0,00%, 0,25% oraz −0,40%. Rada Prezesów nadal oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym poziomie przez dłuższy okres, zdecydowanie przekraczający horyzont czasowy zakupów aktywów netto.” – czytamy w komunikacie EBC.

 

Zmiany w QE

W kontekście programu QE zrealizował się drugi z wariantów, które wymieniałem we wcześniejszych prognozach dla decyzji EBC. Luzowanie ilościowe zostanie przedłużone o 9 miesięcy (do września 2018 roku) w tempie 30 mld euro miesięcznie (od stycznia 2018) roku. W komunikacie zaznaczono również, że program może zostać przedłużony i/lub zwiększony (w przypadku wielkości miesięcznego skupu), jeśli warunki w gospodarce okażą się gorsze od oczekiwanych.

 

"Eurosystem będzie reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP [QE - red] przez dłuższy czas po zakończeniu zakupów aktywów netto, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie istniała taka potrzeba. Przyczyni się to do zapewnienia zarówno korzystnych warunków płynnościowych, jak i odpowiedniego nastawienia polityki pieniężnej." - dodano w komunikacie.

 

Euro słabnie

Euro reagowało osłabieniem na dzisiejsze decyzje EBC. Za taki kierunek ruchu mogą odpowiadać dwie kwestie:

  • Wybór wariantu, zakładającego większe wydłużenie czasu trwania programu (alternatywą, w prognozach ekonomistów, było wydłużenie programu o 6 miesięcy, przy skupie miesięcznym na poziomie 40 mld euro).
  • Utrzymanie gołębiej retoryki – asymetryczne podejście do ryzyka zmiany warunków gospodarczych.

W reakcji na publikację EBC kurs EUR/USD zniżkował o około 50 pipsów. Silnych ruchów na parach z EUR spodziewamy się również w trakcie trwania konferencji prasowej, której początek zaplanowany jest na godzinę 14:30.

 

EUR/USD – M5

eurusd


Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk