• Odbierz prezent
Jest coraz lepiej! Czy kryzys już za nami?

W związku z pandemią koronawirusa, prowadzone są ankiety, mające na celu monitorowanie sytuacji na rynku. Wyniki najnowszych badań mogą nastrajać optymistycznie, ponieważ coraz mniej firm widzi poważne zagrożenia dla ich funkcjonowania.

Na czym polega badanie?

Przedsiębiorcy mogą oceniać swoja sytuacji w skali od 0-10. Im niższa tym gorzej z ich perspektywy wygląd obecna sytuacja. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Centrum Monitoringu Sytuacji Gospodarczej w ramach programu badawczego „Sytuacja przedsiębiorstw w czasach koronawirusa”

Jak się prezentują aktualne wyniki?

Mamy zdecydowane polepszenie ogólnego wyniku, ponieważ w maju 42%, a w kwietniu aż 55% biorących udział w badaniu określiło sytuację swojej firmy jako negatywną. Obecnie jest to 38%. Pamiętajmy jednak, że poprawa nie dotyczy wszystkich branż, tylko rynku jako całości. W komunikacie możemy przeczytać: "W skali od 0 do 10 średnia ocena to 4,7, wobec 4,5 przed miesiącem, ubytek pesymistów nie jest już tak duży jak miesiąc wcześniej. Tendencje nie są jednak jednoznaczne: mamy odbicie w usługach dla ludności i mikrofirmach, ale w firmach średnich i dużych oceny nawet lekko się pogorszyły, także kryzys trwa".

Aż 66% firm obawia się przede wszystkim o stan gospodarki. Jedynie 8,5% ocenia pozytywnie jej kondycję. To właśnie ona jest dla większości przedsiębiorstw znacznie większym czynnikiem ryzyka niż sytuacja wewnątrz firmy. Tylko 6% firm ocenia bardzo źle kondycję swojej firmy. Miesiąc temu było to 9%, a w kwietniu 16%.

Płynność wraca

Bardzo pocieszająca jest również kwestia płynności. Widzimy w tym aspekcie zdecydowaną poprawę względem wyników z przeszłości. Zaplecze finansowe nie pozwalające przetrwać dłużej niż 1 miesiąc ma jedynie 16% firm. To poprawa względem 21% w maju i 39% w kwietniu. Środki pozwalającą przetrwać powyżej 6 miesięcy, deklaruje 28% firm (55% dużych, 19% mikrofirm i 33% samozatrudnionych).

Czynnikami uznawanymi za największy problem są oczywiście spadek popytu (70%), utrudnienia związane ze zmianami w przepisach (49%), a także brak płynności finansowej partnerów handlowych, powodujące zatory płatnicze (38%).

Chcąc przewidzieć sytuację na rynku, warto śledzić  wskaźniki makroekonomiczne z różnych gospodarek świata:

Polska - stopa bezrobocia

Niemcy - nastroje biznesowe Ifo

USA - zapasy ropy naftowej

Nowa Zelandia - bilans handlowy

USA - PKB, rynek pracy, bilans handlowy, zamówienia środków trwałych


Marcin Widerski

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk