• Odbierz prezent
Jakie są wady i zalety emisji nowych serii akcji na giełdzie? Funkcje emisji nowych akcji

W najlepszym kursie inwestowania w akcje kontynuujemy temat emisji nowych papierów wartościowych przez spółki, które są już notowane na giełdzie papierów wartościowych. Przypomnę z poprzedniej lekcji, że emisja akcji to po prostu stworzenie nowych papierów wartościowych i wprowadzenie ich do publicznego obrotu, przez co liczba wyemitowanych akcji danej spółki, składająca się na jej kapitał zakładowy, zwiększa się.

 

Jakie są główne funkcje emisji nowych akcji?

Informacje na temat liczby wyemitowanych akcji i zarejestrowanych emisji konkretnej spółki notowanej na giełdzie są oczywiście całkowicie publiczne i można znaleźć je na wielu serwisach branżowych, a także na stronie samej GPW w zakładce “lista spółek”.

 

Jakie są funkcje emisji nowych akcji przez spółkę, która jest już obecna na publicznym parkiecie giełdowym?

 • wypuszczenie na rynek nowych akcji ma na celu przede wszystkim zwiększenie kapitału zakładowego, czyli mówiąc prościej - pozyskanie dodatkowych pieniędzy od inwestorów, zarówno od dotychczasowych akcjonariuszy, którzy chcą wziąć udział w nowej emisji, jak i od nowych inwestorów, którzy uznają ofertę emisyjna za atrakcyjną
 • emisja nowych akcji może więc mieć funkcję rozwojową i zapewnić kapitał na nowe inwestycje, czy realizację konkretnej strategii spółki
 • oprócz tego emisja może mieć również charakter ratunkowy: gdy spółka ma problemy z płynnością finansową, czy regulowaniem zobowiązań może próbować zebrać kapitał właśnie poprzez emisję nowych akcji. Przed zakupem akcji na rynku pierwotnym powinniśmy dokładnie prześledzić to czy emisja jest bardziej nakierowana na rozwój, czy może właśnie na ratowanie spółki
 • w ramach emisji nowych akcji o charakterze prywatnym nierzadko realizowane są operacje pozyskania inwestora strategicznego: bierze on udział w przygotowanej dla niego ofercie zakup nowych akcji, stając się udziałowcem spółki
 • emisje nowych akcji mogą również służyć do zaspokajania wierzycieli
 • w ramach emisji spółka może realizować programy motywacyjne i wynagradzające pracowników

 

Jakie są zalety emisji nowych akcji na giełdzie?

 • w wielu przypadkach emisja nowych akcji może okazać się tańszym sposobem na pozyskanie kapitału niż kredyt inwestycyjny, czy emisja długu w postaci obligacji
 • wypuszczenie na rynek nowych akcji jest również korzystniejsze dla bilansu finansowego spółki: zarówno obligacje korporacyjne, jak i kredyty bankowe wiążą się z koniecznością spłaty odsetek, które zmniejszają wynik netto na sprawozdaniu finansowym. W przypadku emisji nowych akcji nie ma takiego obciążenia. 
 • jeśli emisja publiczna się powiedzie, czyli znajdą się inwestorzy, którzy kupią wszystkie akcje na rynku pierwotnym, ma to niewątpliwie pozytywny wpływ na wizerunek spółki i pokazuje, że jej akcje są czymś pożądanym na rynku i, że inwestorzy dostrzegają potencjał wzrostowy spółki

 

Wady emisji nowych akcji

 • spółka notowana na głównym parkiecie GPW, która chce przeprowadzić publiczną emisję nowych akcji (albo przeznaczoną dla przynajmniej 150 inwestorów instytucjonalnych) musi sporządzić prospekt emisyjny i przedstawić go KNF, który następnie go zatwierdza lub odrzuca (dokładnie jak w przypadku pierwszej oferty publicznej). W prospekcie znajdują się szczegółowe informacje na temat celów emisji i aktualnej sytuacji finansowej spółki, a także m.in. czynników ryzyka.
  • jest to czasochłonny i dość kosztowny proces, wymagający zaangażowania pośredników (np. dom maklerski obsługujący emisję)
  • koszty emisji publicznej z prospektem emisyjnym szacuje się na od 6% do 10% wartości oferowanych akcji (zakładając, że wszystkie znajdą nabywców)
 • informacja o planach podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji nierzadko wywołuje negatywne reakcje obecnych akcjonariuszy, szczególnie jeśli ma charakter ratunkowy
 • nowe akcje na rynku pierwotnym najczęściej oferowane z dyskontem wobec aktualnego kursu akcji na rynku wtórnym (po to, by zachęcić inwestorów), co ma nieznacznie negatywny wpływ na notowania po zakończeniu emisji
  • przykład: spółka X dotychczas wyemitowała 200 000 akcji, które są obecnie notowane po 50 PLN, co oznacza że jej kapitalizacja rynkowa wynosi 10 mln PLN.
  • w ramach nowej emisji chce wyemitować 20 000 akcji po cenie emisyjnej 45 PLN, co przełoży się na kwotę 900 000 PLN
  • po zakończeniu emisji liczba wszystkich akcji wyniesie 220 000, a kapitał zakładowy będzie wyceniany na 10 900 000
  • dzieląc kapitał zakładowy przez liczbę akcji (10 900 000/220 000) otrzymamy w zaokrągleniu liczbę 49,5454 PLN, co oznacza że z powodu emisji kurs spadł o ponad 0,9%

 

Kiedy najlepiej wyemitować nowe akcje? Czas ma znaczenie

Na giełdzie timing ma ogromne znaczenie. Nie inaczej jest w przypadku wyboru odpowiedniego momentu do przeprowadzenia emisji nowych akcji. Nie da się bowiem jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie - czy wypuszczanie nowych akcji przez spółkę to dobry lub zły sygnał.

Gdy spółka znajduje się w poważnych tarapatach finansowych i decyduje się na emisję akcji, to trudno liczyć na pozytywny odbiór akcjonariuszy i pozostałych inwestorów. Gdy jednak spółka jest w trendzie wzrostowym i może pochwalić się dobrymi wynikami, to emisja może być traktowana przez inwestorów jako okazja do zakupu akcji na rynku pierwotnym po minimalnie niższej cenie niż rynkowa. Nie bez znaczenia pozostaje też aktualna koniunktura na rynku, trend na giełdzie i oczywiście to do jakiego sektora należy konkretna spółka.

 

Emisja serii Z i co dalej?

Ostatnio dostałem takie pytanie - skoro emisje akcji są oznaczane kolejnymi literami alfabetu (A, B, C itd.), to co wydarzy się, gdy ich zabraknie? Czy są jakieś ograniczenia liczby emisji nowych akcji przez spółkę?

W praktyce, ustawa o ofercie publicznej i kodeks spółek handlowych nie ustalają górnej granicy liczby nowych serii wyemitowanych akcji.

Nie słyszałem jednak jeszcze o sytuacji, w której jakaś spółka zbliżyła by się do literki Z ze swoimi seriami akcji. Załóżmy jednak, że po emisji akcji serii Z spółka chce wypuścić kolejne akcje. Wówczas najprawdopodobniej kolejna emisja otrzyma oznaczenie Z1, następna Z2, itd.


Darek Dziduch

Project Manager portalu FXMAG, prowadzący programy "Kurs bitcoina od zera", czy satyryczno-edukacyjny "Spółki czy spod lady". Edukuje w zakresie kryptowalut, promuje inwestycje ESG i śledzi nadużycia na rynkach finansowych. Zainteresowania rynkowe łączy z wiedzą z zakresu psychologii inwestowania, którą przemyca do swoich tekstów i nagrań

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk