• Odbierz prezent
Jaki fundusz inwestycyjny wybrać?

Dysponujesz kapitałem, który chciałbyś zainwestować, jednocześnie nie mogąc znieść tego, że konta oszczędnościowe, obligacje Skarbu Państwa, czy lokaty bankowe obecnie nie są nawet w stanie skompensować postępującego spadku siły nabywczej pieniądza? Nie masz czasu na regularne analizowanie rynków i nie czujesz się na siłach w kwestii podejmowania indywidualnych decyzji inwestycyjnych, a jednocześnie chcesz ulokować kapitał na regulowanym rynku? Oprócz tego bierzesz pod uwagę fakt, że stopy zwrotu, które są wyższe niż inflacja mogą również obrócić się w stratę? Jeżeli tak, to być może warto powierzyć kapitał w ręce, które mają czas i wiedzę do tego, aby podejmować próby jego skutecznego pomnażania. A może zamiast tego lepiej podpiąć się pod stopy zwrotu, które daje nam szeroki rynek, w postaci czołowych globalnych indeksów giełdowych? Jak to wszystko zrobić? Inwestując w fundusze. Tu jednak pojawia się kolejne pytanie - jaki rodzaj funduszu wybrać z coraz bogatszej oferty na polskim rynku? 

Fundusz inwestycyjny… czyli?

Zacznijmy od początku - czym jest fundusz inwestycyjny? Wbrew pozorom odpowiedź na to pytanie nie jest taka oczywista, gdyż obecnie na rynku dostępne są dziesiątki różnych rodzajów funduszy, które różnią się od siebie sposobem zarządzania zgromadzonym kapitałem, podejściem do ryzyka, czy zasadami uczestnictwa. Najogólniej rzecz ujmując, fundusz inwestycyjny jest formą wspólnego lokowania kapitału, w której uczestnicy wpłacają swoje pieniądze, które następnie są inwestowane przez zarządzających funduszem w ściśle określony sposób. Celem jest oczywiście osiągnięcie jak największego zysku, w czym swój interes mają nie tylko uczestnicy, ale również zarządzający, pobierający prowizję, a nierzadko również dodatkowe wynagrodzenia za ponadprzeciętne stopy zwrotu. Idea funduszy jest prosta: powierzamy kapitał komuś, kto wie co z nim zrobić i jak na tym zarobić, jednocześnie pomnażając nasze środki. 

Fundusz funduszowi nierówny 

Fundusze inwestycyjne dzielimy na dwie podstawowe kategorie związane z ich dostępnością, formą prawną i sposobem lokowania zebranego kapitału.

Dostępność i forma prawna:

  • Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (FIZ) emituje certyfikaty inwestycyjne w konkretnych seriach, z których każda ma ściśle określoną liczbę dostępnych certyfikatów. Certyfikaty mają formę prawną papieru wartościowego i mogą być odsprzedane przez osobę, która je kupiła. Fundusze Zamknięte mogą inwestować powierzone im środki w dowolne aktywa: nieruchomości, portfele wierzytelności, spółki niepubliczne i wiele innych. FIZ występują zarówno w formie publicznej (co oznacza, że certyfikaty muszą być dostępne na publicznej giełdzie i nie są imienne, lecz na okaziciela), a także w formie niepublicznej. W przypadku niepublicznych FIZ minimalna inwestycja wynosi równowartość 40 tys. euro, co ma na celu m.in. ochronę niedoświadczonych inwestorów. FIZ musi dokonywać wyceny aktywów i wartości certyfikatów przynajmniej raz na kwartał
  • Fundusz Inwestycyjny Otwarty (FIO) emituje jednostki uczestnictwa, które nie są papierami wartościowymi. Uczestnicy funduszu mają prawo w każdej chwili zażądać odkupienia jednostek uczestnictwa przez emitenta, co jest równoznaczne z ich umorzeniem. FIO zasadniczo mogą inwestować kapitał wyłącznie w aktywa wyceniane rynkowo, takie jak np. akcje spółek notowanych na giełdzie, czy papiery dłużne. FIO, ze względu na brak progu wejścia związanego z wysokością powierzonego kapitału, przejrzystą wycenę jednostek uczestnictwa i możliwość łatwego wyjścia z funduszu poprzez ich umorzenie, są uznawane za korzystniejsze dla inwestorów indywidualnych, szczególnie tych mniej doświadczonych. 

Strategia lokowania kapitału:

  • Fundusze pasywne, czyli takie, które nie stosują indywidualnej i dynamicznej strategii wyboru instrumentów wchodzących w skład portfela. Mówiąc prościej, fundusze pasywne odwzorowują skład konkretnego indeksu lub ściśle określonego koszyka aktywów, np. kupują akcje dwudziestu spółek z indeksu WIG20 w odpowiednich proporcjach. Fundusze tego typu skupiają się na jak najwierniejszym odwzorowaniu stopy zwrotu swojego benchmarku (nawet, gdy indeks docelowy notuje straty) i cechują się niższymi opłatami za zarządzanie.
  • Fundusze aktywne, jak sama nazwa wskazuje,  cechują się aktywnym podejściem do zarządzania portfelem inwestycyjnym. Zarządzający na podstawie własnych analiz, prognoz, doświadczenia i wyczucia rynku dobierają aktywa, w które inwestuje fundusz, tak aby osiągnąć możliwie jak najlepszy wynik. Fundusze aktywne są oczywistym przeciwieństwem pasywnych (ich zadaniem jest osiągnięcie lepszego wyniku niż benchmark) i cechują się wyższymi opłatami za zarządzanie.

Opisane wyżej podziały funduszy na dwie kategorie są wobec siebie niezależne - na rynku istnieją zarówno fundusze inwestycyjne zamknięte stosujące strategie pasywne, jak i fundusze otwarte, które cechują się strategią aktywną. 

Artykuł jest dostępny dla czytelników magazynu FXMAG.

Chcesz uzyskać dostęp do artykułu?


Darek Dziduch

Project Manager portalu FXMAG, prowadzący programy "Kurs bitcoina od zera", czy satyryczno-edukacyjny "Spółki czy spod lady". Edukuje w zakresie kryptowalut, promuje inwestycje ESG i śledzi nadużycia na rynkach finansowych. Zainteresowania rynkowe łączy z wiedzą z zakresu psychologii inwestowania, którą przemyca do swoich tekstów i nagrań

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk