• Odbierz prezent
Jak zrobić płatność podzieloną, tzw. split payment? Sposób działania. 23% zamrożone na koncie VAT

Split payment czyli podzielona płatność VAT z założenia ma wspierać budżet centralny i zapobiegać wyłudzeniom. Jako dobrowolne rozwiązanie  MPP w Polsce funkcjonuje od lipca 2018r. Od 1 września 2019  zasady ulegną zmianie. Będzie mniej dobrowolności a więcej przymusu. Jeżeli wartość transakcji przekroczy 15 tys. zł, a nabywane towary lub usługi znajdą się na liście z załącznika nr 15 do ustawy o VAT obejmującej 152 pozycje, to po wakacjach split payment stanie się dla nich obowiązkowy. Stanie się  to wyjątkowo niekorzystne dla firm, które i bez tego mają często problemy finansowe nie ze swojej winy.

Split payment –sposób działania.                                                                                 

Na dzień dzisiejszy stosowanie split payment jest dobrowolne, pozostawione decyzji nabywcy. Nabywca będący podatnikiem VAT w ramach MPP ma możliwość dokonania płatności za nabyty towar lub usługę w ten sposób, iż zapłata kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto (pomniejszonej o VAT) następuje na rachunek dostawcy, a zapłata kwoty VATu następuje na specjalny rachunek bankowy – rachunek VAT.

W wyniku zastosowania MPP przedsiębiorcy nie mogą korzystać z części otrzymanej zapłaty.

Oznacza to, że 23%, pozostaje zamrożone na koncie VAT. Kwoty zgromadzone na rachunku VAT można wykorzystać do zapłaty VAT na rachunek urzędu skarbowego oraz do zapłaty VAT na rachunek VAT innych podatników.

Split payment a sytuacja przedsiębiorstw.                                                                                           

W styczniu 2019 r. BIK opublikował raport, z którego wynika, że nierzetelni partnerzy nie płacą i powodują upadłość co szesnastej  firmy. Przyczyn, jest wiele  m. innymi opóźnienia w płatnościach. Z przeprowadzonej analizy wynika, że  najczęściej nie płacą stali kontrahenci. W ponad 40% przypadków w branży usługowej współpraca z podmiotami, które opóźniały się z płatnościami o ponad 30 dni  trwała powyżej 3 lat. Jedna czwarta kontrahentów z tej branży miała problem z terminową płatnością już przy okazji pierwszej umowy. Według wielu ekonomistów Ministerstwo Finansów słusznie ściga podmioty wyłudzające VAT, jednak zapomina, że mechanizm MPP może uderzyć w każdego. Uczciwi przedsiębiorcy śledzą z obawą kolejne posunięcia rządu i jednocześnie bacznie przyglądają się swoim kontrahentom. 23 stycznia 2019 r. Polska otrzymała zgodę  od Komisji Europejskiej na wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu split payment w odniesieniu do wybranych towarów oraz rodzajów prowadzonej działalności gospodarczej. Będzie on obowiązywał  w okresie od 1 września 2019 r. do 28 lutego 2022 r. Większość przedsiębiorców uważa, że niezależnie od tego, czy podzielona płatność będzie tylko częściowo obowiązkowa i tak MPP wciągnie kolejne przedsiębiorstwa. Split payment według niektórych ekonomistów i przedsiębiorców może wkrótce stać się powszechną metodą płatności. Krajowa Administracja Skarbowa opublikowała, że  przez ostatnie sześć miesięcy ubiegłego roku z MPP zetknęło się około 400 tys. podmiotów (w tym podatnicy, którzy jedynie otrzymali płatność w tej formie). Aktywnie korzystających szacuje się na nieco ponad 200 tysięcy. Statystycznie, co czwarta działająca firma miała już styczność ze split payment. Zapewnienie płynności finansowej wymusza, że stosowanie przez nabywcę metody split payment do rozliczeń, skłania jego kontrahenta do zastosowania także tej metody.

Środki zgromadzone na rachunku VAT w bieżącej działalności mogą być wykorzystane do zapłaty VATu, ale tylko na rachunek VAT innego podatnika.

W konsekwencji więc split payment niekoniecznie stanie się obowiązkowy w wyniku zmian w prawie. Upowszechnienie mechanizmu może wynikać również z tego, że kolejne podmioty, będą decydowały się na zastosowanie tej metody, aby częściowo uwolnić środki zgromadzone na rachunku VAT do regulowania bieżących należności. Jeżeli nasz kontrahent zapłaci nam na konto z użyciem metody split payment, będziemy mieć pewne środki na rachunku VAT, wiadomo, że będziemy chcieli je wykorzystać, więc zapłacimy z niego kolejnemu kontrahentowi. W ten sposób może dojść do sytuacji, że dobrowolny mechanizm stanie się mechanizmem obowiązkowym. Magiczny krąg się zamyka. Należy pamiętać, że środki zgromadzone na koncie VAT mogą zostać uwolnione , jednakże  za każdym razem trzeba wystąpić o zgodę urzędu skarbowego. Na odblokowanie pieniędzy US ma 60 dni.

 

Split payment a kary.

W połowie maja ukazał się projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Nakłada on od 1 września sankcje dla tych przedsiębiorców, którzy z różnych powodów zapomną o podzielonej płatności(MPP).Najważniejsza będzie identyfikacja faktury ze split payment. Głównym nakazem jest wprowadzenie do faktur dodatkowego oznaczenia MPP. Jeżeli go zabraknie, wystawiający fakturę zapłaci karę 100 proc. podatku wskazanego na fakturze. Podobne kłopoty będzie miał opłacający fakturę. Do tej pory sankcja mówiąca o konieczności zapłaty 100 proc. wskazanego podatku VAT była zarezerwowana dla oszustów podatkowych. Do tego wszystkiego doliczone będą sankcje karnoskarbowe a za rok przedsiębiorca nie będzie mógł zaliczyć takiego wydatku do kosztów w PIT czy CIT. Proponujący te zmiany tłumaczą i zapewniają, że takie oznaczenie dotyczyć będzie towarów i usług podatnych na oszustwa podatkowe.

 

Split payment a zatory płatnicze.                                                                     

Mechanizm split payment, mimo że wprowadzany w słusznych celach, może zmusić wielu przedsiębiorców do poszukiwania usług zapewniających płynność finansową. Rynek reguluje się sam i promuje usługi zapewniające płynność finansową. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Polski Związek Faktorów, podmioty należące do PZF sfinansowały w I kwartale 2019 r. działalność krajowych przedsiębiorstw na łączną kwotę 62,6 mld zł. Wskutek tego na  rynku nastąpił wzrost o 18,4 proc w porównaniu z poprzednim rokiem. Zauważa się, że wraz  z rozpowszechnianiem split payment, wzrasta rynek faktorów. Trzeba pamiętać , że skutki stosowania mechanizmu podzielonej płatności są nieznane i z tego względu przedsiębiorcy powinni być ostrożni i  nie zawierać długotrwałych zobowiązań kredytowych. Logiczne więc jest  zapoznanie się z elastycznymi produktami finansowymi  przygotowanymi właśnie pod zatory płatnicze. Ratunkiem dla przedsiębiorców mogą także okazać się usługi finansowe alternatywne dla kredytów takie jak odnawialna linia finansowaZnajomość usług w zakresie wspomagania płynności finansowej staje się coraz bardziej przydatna.

 


Janek Gajewski

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Ekonomii Finansów i Zarządzania. Aktywny inwestor obecny na rynku Forex od 9 lat. Inwestuje głównie na długoterminowych pozycjach i specjalizuje się w analizie technicznej. Pracował w bankowym dziale analiz na stanowisku anlityk finanoswy.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk