• Odbierz prezent
Jak w prosty sposób budować dobre strategie opcyjne?
Z artykułu dowiesz się:

- Co sprawia, że opcje to ostatnio jeden z najpopularniejszych instrumentów pochodnych wśród inwestorów

- Na czym polegają strategie opcyjne, na przykładzie strategii "stelaża"

- Jak wykorzystać Microsoft Excel w celu obliczenia i zobrazowania przewidywanego zysku z wybranych przez nas opcji

Opcja to przykład jednego z instrumentów pochodnych, które ostatnimi laty cieszą się bardzo dużą popularnością wśród inwestorów. Wynika to przede wszystkim z faktu, że pozwalają one na zagwarantowanie sobie bezpieczeństwa i zmniejszenie ryzyka związanego przykładowo z niekorzystnymi odczytami poszczególnych indeksów. Z drugiej strony, opcje można wykorzystać do tego, aby zapewnić sobie odpowiednie zyski. Jak tego dokonać? Poniżej zaprezentujemy wprowadzenie, które pozwoli na uzmysłowienie tego na czym tak naprawdę polegają strategie opcyjnie.

 

Każdy Czytelnik, który zapoznał się z naszym opracowaniem przedstawiającym podstawowe zagadnienia związane z opcjami (tutaj), wie już, że opcja jest instrumentem finansowym, który pozwala nam na kupno lub sprzedaż określonego instrumentu bazowego w określonym terminie po określonej cenie.  Najprostszym przykładem zastosowania tego instrumentu jest kupno opcji kupna euro przez polskiego importera, który chce się zabezpieczyć przed aprecjacją tej waluty, a zarazem przed poniesieniem większych kosztów. Nie mniej jednak warto pamiętać o tym, że jeżeli kurs euro zmaleje to tak naprawdę okaże się, że zakup opcji nie był potrzebny, a poniesione nakłady pójdą na marne. Co jednak jeżeli powyższy importer wpadnie na pomysł, że warto się przygotować także na ten pozytywny wariant i np. kupić opcję sprzedaży złotego po stosunkowo wysokiej cenie? Wówczas „upiecze dwie pieczenie na jednym ogniu”, ponieważ:

  1. W związku ze spadkiem kursu EUR/PLN zapłaci mniej za transakcję zagranicznemu kontrahentowi.
  2. Zarobi na opcji sprzedaży, dzięki której sprzeda polską walutę za większą kwotę niż rynkowa.

 

Jak zatem można zauważyć, inwestor poprzez kupno opcji kupna oraz kupno opcji sprzedaży nie tylko zabezpieczył się przed wariantem pesymistycznym, ale też zagwarantował sobie odpowiednie profity w wariancie optymistycznym. Jak zatem można zauważyć, zastosował określoną strategię opcyjną, których wstępny przykład zaprezentujemy poniżej na przykładzie opcji na indeks WIG20.

 

Po pierwsze, należy wejść na stronę Giełdy Papierów Wartościowych (www.gpw.pl), gdzie z zakładki „Notowania” wybieramy „Instrumenty pochodne”. Tam z kolei klikamy w „Opcje” i dla przykładu weźmiemy opcje na kupno i sprzedaż indeksu WIG20 po cenie wykonania 1900 zł z terminem wykonania 18 XII. Odpowiednią ramką zaznaczono stosowne dane dla dnia 2 grudnia 2015 roku.


FXMAG forex jak w prosty sposób budować dobre strategie opcyjne? instrument finansowy opcje instrumenty pochodne kurs 1 

 

Następnie należy skorzystać z programu Microsoft Excel. Naszym celem będzie utworzenie wykresu, który będzie prezentował jak kształtuje się nasz zysk z obydwu opcji zależnie od tego jaka będzie cena indeksu WIG20 w dniu 18 XII oraz jaki dochód przynosi strategia, a więc kupno dwóch opcji jednocześnie.  W tym celu tworzymy dwie podtabele: „kupno opcji kupna” oraz „kupno opcji sprzedaży”. Ich struktura przedstawia się następująco:

  • Cena opcji – określa, ile musimy zapłacić, aby wejść w posiadanie danego instrumentu. W obecnym przykładzie stosujemy wartości skrajne z powyższego zrzutu ekranu widniejące w kolumnie: „Kurs odniesienia”.
  • Kurs wykonania – określa za ile jednostek pieniężnych dnia 18 XII będziemy mogli kupić lub sprzedać indeks WIG20.
  • Kurs rzeczywisty – przedstawia różne warianty cen, które mogą mieć miejsce w/w dnia w przypadku w/w indeksu.
  • max(S-K;0) lub max (K-S;0) – określa czy na danej opcji przy danej jego cenie możemy zarobić (wartość większa od 0) czy też nie (wartość równa zeru)
  • max(S-K;0)-C – określa łączny dochód lub stratę uwzględniając koszty poniesione na zakup danej opcji

 

W zastosowanym przez nas arkuszu warto pamiętać o następujących kwestiach.

  1. Kolumna „Kurs rzeczywisty” – warto zadbać o to, by odstępy pomiędzy kolejnymi wartościami były równe. W naszym przypadku w pierwszej kolumnie umieściliśmy wartość 1500, a w następnej umieszczono formułę:

 = C6 + 50

którą można przeciągnąć na sam dół dodając tym samym za każdym razem 50 do poprzedniej wartości.

  1. Kolumna max(S-K;0) – korzystamy z funkcji max, która zwraca największą liczbę z pary, w skład której wchodzi 0 (w sytuacji, gdy opcja nie przynosi zysku) oraz różnica między kursem rzeczywistym a kursem wykonania dla kupna opcji kupna.
  2. Kolumna max(S-K;0) – od uzyskanych wcześniej wartości odejmujemy cenę opcji uzyskując tym samym rzeczywisty zysk.

 

W przypadku drugiej podtabeli (kupno opcji sprzedaży) procedura jest niemalże identyczna. Pozostaje jednak jeszcze jedna bardzo istotna kwestia, a więc zmierzenie efektów zastosowania obydwu opcji jednocześnie, co ma miejsce w kolumnie „Łącznie”. W niej zawarte wartości są sumą ostatnich kolumn obydwu podtabel.

 

Aby zaobserwować jak fundamentalna różnica tkwi w zastosowaniu obydwu opcji jednocześnie, warto wykorzystać formatowanie warunkowe celem identyfikacji w ilu przypadkach dla każdej ze strategii zysk będzie większy od zera. W tym celu zaznaczamy wykorzystując przycisk Ctrl zawarte w kolumnach E, J i K zyski z poszczególnych strategii, klikamy w zakładkę „Formatowanie warunkowe”.

 

FXMAG forex jak w prosty sposób budować dobre strategie opcyjne? instrument finansowy opcje instrumenty pochodne kurs 2

 

Następnie wpisujemy wartość 0, a z znajdującej się obok listy wybieramy „Format niestandardowy” i przykładowo po wybraniu zakładki „Wypełnienie” wybieramy kolor zielony. Tym samym w ten sposób zostanie wyróżniona każda sytuacja, w której dochód z pojedynczej opcji lub strategii będzie większy od zera. Kolejną ciekawą funkcjonalnością Excela jest zastosowanie funkcji LICZ.JEŻELI, która pozwala na to, by policzyć ile było przypadków większych od 0.

 

FXMAG forex jak w prosty sposób budować dobre strategie opcyjne? instrument finansowy opcje instrumenty pochodne kurs 3

 

Gołym okiem można zauważyć jak duża jest różnica pomiędzy kupnem pojedynczej opcji, a zastosowaniem strategii. W przypadku pojedynczych opcji przypadków, w których zysk był dodatni było odpowiednio 10 i 8. Z kolei w przypadku zastosowania jednocześnie obydwu opcji, zysk moglibyśmy odnotować w 16 spośród 19 przypadków.

 

Najlepszym podsumowaniem będzie jednak stworzenie wykresu liniowego, który zobrazuje zysk/stratę z wszystkich powyższych wariantów. Zaprezentowano go poniżej:

 

FXMAG forex jak w prosty sposób budować dobre strategie opcyjne? instrument finansowy opcje instrumenty pochodne kurs 4

 

Jak można zauważyć, w przypadku strategii łączącej kupno obydwu opcji, straty mogą mieć miejsce w stosunkowo wąskim przedziale obejmującym cenę z przedziału (1812, 1988) zł. W pozostałych przypadkach inwestor posiadający obydwie opcje będzie zarabiał, co pokazuje jak duży potencjał tkwi w tego typu strategiach. W tym przypadku warto jednak mieć na uwadze fakt, że jest to zaledwie początek, a „wyższą szkołą jazdy” jest stosowanie niekiedy nawet czterech różnych opcji jednocześnie.


Marek Pytka

Absolwent studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jego szerokie zainteresowania obejmują m.in. analizę fundamentalną oraz rozkładanie na czynniki pierwsze wpływu zjawisk gospodarczych na sytuację na rynkach finansowych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk