• Odbierz prezent
Jak w najbliższym czasie będzie formować się kurs USD/PLN, GBP/PLN, CHF/PLN? Przed którą parą walutową rysuje się świetlana przyszłość?

Wg grudniowego odczytu, średni wzrost cen w kraju wyniósł zaledwie 2,4% r/r, gdy mediana prognoz wskazywała na wzrost o 0,2 pkt. proc. wyższy. Jednocześnie odczyt okazał się najniższy od blisko dwóch lat a tym samym znalazł się poniżej bezpośredniego celu inflacyjnego NBP, który wynosi 2,5%. Na wolniejszy niż oczekiwano wzrost inflacji CPI wpływ miała m.in. stabilizacja cen żywności. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2020 r. w stosunku do 2019 r. wzrósł o 3,4%.

Zadyszka na amerykańskim rynku pracy

Wg amerykańskiego Biura Statystyki Pracy liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych (tzw. non-farm payrolls) w grudniu okazała się o 140 tys. mniejsza względem listopada, co było negatywnym zaskoczeniem. To rezultat najsłabszy od maja, kiedy zaczął się powrót po marcowo-kwietniowym lockdown. Co istotne, konsensus prognoz wskazywał na oczekiwane 100 tys. etatów przyrostu zatrudnienia.
Za grudniowy spadek odpowiadał przede wszystkim sektor rekreacji i zakwaterowania, co można wiązać z wprowadzonymi ograniczeniami w wybranych stanach w związku z COVID-19. Słabe dane to większe prawdopodobieństwo jeszcze bardziej ekspansywnej polityki monetarnej i fiskalnej.

Gorsze od oczekiwań odczyty wskaźników wyprzedzających w przemyśle

Finalne odczyty wskaźników PMI dla przemysłu za grudzień okazały się nieco niższe od oczekiwań, które jak widać były zbyt optymistyczne po wysokich publikacjach za listopad. Mocno zaskoczył słabszy odczyt w Chinach (53,0 pkt. vs 54,9 pkt. prognozy), w Hiszpanii (51,0 pkt. vs 52,8 pkt. prognozy) oraz we Włoszech (52,8 pkt. vs 53,6 pkt. prognozy). W przypadku całej strefy euro grudniowy wskaźnik PMI przemysłu wyniósł 55,2 pkt. i był o 0,3 pkt. niższy od prognoz oraz 0,6 pkt. mniejszy od wskazania listopadowego.
Z kolei krajowy PMI przemysłu okazał się wyższy od oczekiwań konsensusu rynkowego o 0,2 pkt. i wyniósł 51,7 pkt. vs 50,8 pkt. w listopadzie. Wg ankiety rosnące nowe zamówienia, wzrost zatrudnienia oraz zapasów materiałów jest równoważony przez spadek produkcji. Co więcej, inflacja kosztów produkcji znajduje się na najwyższym poziomie od 10 lat.

Analiza pary walutowej USDPLN

Przełom roku przyniósł wysoką zmienność na parze USDPLN, na co wpływ miały nie tylko globalne nastroje, które przekładały się na ruchy na amerykańskich dolarze, ale również działania w zakresie krajowej polityki monetarnej. Do połowy grudnia kurs USDPLN kontynuował spadek osiągając poziom w okolicy 3,61 czyli najniższy od dwóch lat. Powyższe było efektem w dużej mierze osłabienia amerykańskiego dolara w odpowiedzi na wzrost apetytu na bardziej ryzykowne aktywa po doniesieniach o pojawianiu się szczepionki na Covid-19 oraz mniejszą niepewność związaną z czynnikami geopolitycznymi.

Niższa awersja do ryzyka przekładała się na napływ kapitału na rynki emerging markets,

do których nadal zaliczana jest Polska. Tendencja w notowaniach USDPLN odwróciła się w ostatnich dniach ubiegłego roku. Poza umocnieniem dolara amerykańskiego, nieco wyższe poziomy kursu mogą wynikać ponadto z oceny RPP odnośnie tego, iż mocny kurs złotego może ograniczać tempo ożywienia gospodarczego. W komunikacie Rady Polityki Pieniężnej opublikowanym po grudniowym posiedzeniu, wymieniono interwencje walutowe jako jeden z instrumentów, który ma służyć wzmocnieniu oddziaływania poluzowania polityki pieniężnej na gospodarkę. Powyższe można odczytywać jako potencjalną zapowiedź kolejnych interwencji, które miałyby na celu osłabienie polskiego złotego. Niemniej według modeli ekonometrycznych ekonomistów BNP bieżący kurs USDPLN znajduje się wyraźnie powyżej poziomu kursu równowagi w krótkim terminie. Na koniec 1Q21 ekonomiści BNP Paribas oczekują notowań USDPLN w okolicach 3,59, natomiast w perspektywie końca 2021 roku jest to poziom 3,43.

Para walutowa GBP/PLN

Umowa handlowa między Wielką Brytanią a UE, która została zawarta pod koniec ubiegłego roku, znosi niepewność odnośnie perspektyw gospodarczych Wielkiej Brytanii. W krótkim terminie mogą oczywiście wystąpić pewne zakłócenia w działalności tamtejszych firm, ponieważ dostosowują się one do nowych regulacji. Możemy spodziewać się ponadto niesprzyjającego otoczenia dla miejscowej aktywności z uwagi na nowe obostrzenia dotyczące rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19. Z uwagi na usługowy charakter tamtejszej gospodarki może mieć to negatywny wpływ na zachowanie się brytyjskiej waluty.

Zwracamy jednocześnie uwagę, że rynek wycenia obecnie obniżki stóp procentowych o 13 pb w ciągu najbliższych 12 miesięcy,

co może świadczyć o tym, że większość złych informacji jest już w cenie. Ekonomiści Grupy BNP Paribas zakładają jednocześnie, że preferowanym instrumentem tamtejszego banku centralnego pozostanie program QE (Asset Purchase Facility), a prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych oceniają na mniej niż 50%. Prognoza GBP/USD = 1,44 na koniec 2021 r., przekłada się na utrzymanie notowań GBP/PLN w okolicach 4,95

W 2020 roku polski złoty tracił względem szwajcarskiego franka

Notowania CHF/PLN rozpoczynały ubiegły rok notowania od poziomu 3,92 aby zakończyć go na poziomie 4,22 PLN za jednego franka. Aktualnie obserwujemy dość silne zachowanie się szwajcarskiego waluty pomimo znaczącego spadku ryzyka na rynkach finansowych w związku z wprowadzeniem szczepionki na Covid-19 i przejęciem władzy przez Demokratów w USA. Z analiz strategów BNP Paribas wynika, iż w porównaniu do innych walut uważanych za bezpieczne przystanie, inwestorzy są znacząco przeważeni obecnie w CHF. Widzimy potencjał do odwrócenia tej tendencji w nadchodzących miesiącach.

W nasze nastawienie wpisuje się stanowisko Centralnego Banku Szwajcarii,

który uważa że frank pozostaje znacząco przewartościowany, co szkodzi konkurencyjności szwajcarskiej gospodarki. Względem polskiego złotego w perspektywie kolejnych kwartałów podchodzimy pozytywnie, widząc przestrzeń do umocnienia się krajowej waluty, co przekłada się na oczekiwany spadek kursu CHF/PLN. Czynnikiem ryzyka pozostaje działalność NBP, które w ostatnich tygodniach wyraźnie stara się werbalnie oraz przez bezpośrednie interwencje osłabiać PLN.


BNP Paribas Biuro Maklerskie

Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. jest jednym z pierwszych biur maklerskich w Polsce - działa na rynku papierów wartościowych od 1992 roku. Materiały analityczne tworzone są przez Zespół Doradztwa Inwestycyjnego w skład którego wchodzą Lukas Cinikas, Szymon Nowak, Michał Krajczewski i Adam Anioł.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk