• Odbierz prezent
Jak szybko cena akcji wraca do poziomu sprzed dywidendy?

Na Giełdzie Papierów Wartościowych notowanych jest coraz więcej spółek, a w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy miały miejsce naprawdę interesujące debiuty. Polski rynek kapitałowy, który dynamicznie się rozwija, z roku na rok ma również do zaoferowania coraz szerszy wachlarz spółek, które dzielą się z akcjonariuszami wypracowanym zyskiem. Na wszelkiego rodzaju grupach inwestycyjnych, forach oraz mediach społecznościowych popularność zyskują pytania, dotyczące procesu wypłaty dywidendy, ustalenia prawa do dywidendy oraz zjawiska odcięcia go od kursu. Kiedy kupić akcje, aby otrzymać dywidendę, na czym polega tzw. odcięcie dywidendy oraz jak szybko wartość akcji wróci do wcześniejszego poziomu?

Dywidenda to udział w zysku, który spółka akcyjna wypracowała w poprzednim roku obrotowym. Aby doszło do jej wypłaty, spółka musi generować zysk. Wypłata dywidend zawsze dotyczy zysku netto, a w przypadku gdyby spółka nie wygenerowała zysku w poprzednim roku obrotowym, możliwe jest podzielenie się niepodzielonym zyskiem z lat ubiegłych. Decyzja dotycząca wypłaty dywidendy oraz jej wysokości podejmowana jest na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki. Tak naprawdę spółka mogłaby podzielić się całością wygenerowanego zysku netto, jednak zdarza się to relatywnie rzadko. Najczęściej na dywidendy zostaje przeznaczone 30-50% zysku, ponieważ reszta może zostać wykorzystana przez spółkę w inny sposób, jak chociażby w ramach zwiększenie nakładów inwestycyjnych czy gromadzenia kapitału na przejęcia. Choć akcjonariuszom mogłoby się wydawać, że im wyższa dywidenda, tym lepiej, to należy pamiętać, że odpowiednie wykorzystanie zysku przez spółkę może umożliwić dynamiczny rozwój, znaczne zwiększenie wartości przedsiębiorstwa (w tym naturalnie wartości akcji) oraz generowanie jeszcze większych korzyści finansowych w przyszłości. W Polsce spółki najczęściej wypłacają dywidendę raz do roku, natomiast w Stanach Zjednoczonych powszechny jest model kwartalnych dywidend.

Bardzo popularnym wskaźnikiem, którym posługują się inwestorzy zainteresowani dywidendami, jest stopa dywidendy (ang. dividend yield). Jest to procentowe wyrażenie stosunku dywidendy przypadającej na jedną akcję do wartości akcji. Pozytywne zjawisko ma miejsce, gdy stopa dywidendy stale wzrasta, bądź utrzymuje się na podobnym poziomie. Dla spółek stale poprawiających zyski nie stanowi to problemu, jeśli tylko kapitalizacja nie wystrzeliła ze względów spekulacyjnych. Jednakże nawet wtedy, spółka z długą historią powinna być w stanie wspomóc się, wcześniej wspomnianymi, niepodzielonymi zyskami z lat ubiegłych, aby zachować stopę dywidendy na odpowiednim poziomie.

W Stanach Zjednoczonych polityka dywidendowa spółek oraz kultura podziału zysku między akcjonariuszami sprawiły, że dość popularny oraz mający teoretyczne uzasadnienie jest model zdyskontowanych dywidend (DDM - Discounted Dividend Model), służący do wyceny przedsiębiorstwa. Taka kultura na giełdzie doprowadziła do powstania specjalnego indeksu giełdowego, który składa się z tzw. Dywidendowych Arystokratów. S&P 500 Dividend Aristocrats składa się wyłącznie ze spółek, które nieprzerwanie od co najmniej 25 lat wypłacały dywidendę, której wartość jednostkowa każdego roku rosła. W Polsce takie długoterminowe inwestowanie z nastawieniem na czerpanie korzyści z dywidend jest na bardzo wczesnym etapie, ale wraz z rozwojem giełdy zyskuje na popularności. Przede wszystkim dlatego, że coraz więcej notowanych na GPW podmiotów decyduje się na podział zysku z akcjonariuszami.

Artykuł jest dostępny dla czytelników magazynu FXMAG.

Chcesz uzyskać dostęp do artykułu?


Norbert Smaga

Redaktor portalu FXMAG. Prezes zarządu KNRK INDEX. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk