• Odbierz prezent
Jak się prezentuje europejska gospodarka? Czy są już oznaki poprawy sytuacji?

Otrzymaliśmy dane dotyczące sytuacji gospodarczej w Strefie Euro:

PKB (r/r): -3,2% (prognoza: -3,3%; poprzednio: -3,3%)

PKB (k/k): -3,8% (prognoza: -3,8%; poprzednio: -3,8%)

Bilans handlowy za marzec: 28,2 mld (poprzednio: 23,0 mld)

Zmiana zatrudnienia (k/k): -0,2% (poprzednio: 0,3%)

Zmiana zatrudnienia ogółem za 1 kwartał: 160.363,0 tys. (poprzednio: 160.756,0 tys.)

Co to jest PKB?

PKB (Produkt Krajowy Brutto) jest miarą wielkości gospodarki. Wzrost lub spadek realnego PKB, a także dynamika tych ruchów stanowi miarę wzrostu gospodarczego. PKB jest podstawowym miernikiem efektów pracy całego społeczeństwa. Opisuje łączną wartość wszystkich dóbr i usług wytworzonych w danym kraju w określonej jednostce czasu.

PKB Strefy Euro w przeszłości:

Poprzedni raz spadek PKB Strefy Euro rok do roku zanotowany był w styczniu 2014 roku. Wyniósł on wtedy -0,3%. Przez cały 2019 rok PKB Strefy Euro rok do roku utrzymywało się na poziomie nieco powyżej 1%.

 Strefa Euro PKB

Wykres PKB Strefy Euro r/r (od przełomu 2013/2014 roku)

Co to jest bilans handlowy:

Bilans handlowy jest to różnica między eksportem, a importem danego państwa. Najkorzystniejszą sytuacją jest przewaga wartości eksportu nad importem. Mamy wtedy do czynienia z dodatnim bilansem handlowym (nadwyżką handlową) czyli mówiąc prościej zyskiem danego kraju. W przeciwnym przypadku, czyli wówczas, gdy to import przewyższa eksport, wtedy notujemy ujemy bilans handlowy (deficyt handlowy), oznaczający stratę tego kraju.

Bilans handlowy Strefy Euro:

Najgorszy wynik w XXI wieku, jeśli chodzi o bilans handlowy Strefy Euro, zanotowany był w lutym 2006 roku i wyniósł – 11,1 mld. Od 2015 roku w większości przypadków bilans handlowy Strefy Euro przekraczał poziom 20 mld.

 Strefa Euro bilans handlowy

Wykres: Bilans handlowy Strefy Euro (od 2000 roku)

Warto również zapoznać się z innymi wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi w ostatnim czasie z różnych gospodarek świata:

CPI w Niemczech oraz stopa bezrobocia we Francji

Rynek pracy w USA i sprzedaż przemysłowa w Kanadzie

Produkcja przemysłowa i stopa zebrobocia z Chin

Wskaźnik PPI i PKB Niemiec

Polska - PKB i wskaźnik CPI


Marcin Widerski

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk