• Odbierz prezent
Jak rozliczyć dywidendę z zagranicy? Opodatkowanie dywidendy od spółki zagranicznej notowanej na GPW

Jak opodatkowana jest dywidenda wypłacana przez spółkę notowaną na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych i jednocześnie zarejestrowaną poza granicami Polski?

 

Czym jest dywidenda?

Na samym początku tradycyjnie przypomnę tylko że dywidenda to udział w zysku za konkretny rok obrotowy, który spółka wypłaca swoim akcjonariuszom. Jest to jedno z podstawowych praw akcjonariusza, co jednak nie znaczy, że każda spółka, która wypracowała zysk w poprzednim roku obrotowym ma obowiązek wypłaty dywidendy. O tym czy dojdzie do podziału zysku decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i tak naprawdę to rozkład sił w spółce ma największy wpływ na to jak wygląda polityka dywidendowa - zarząd nie może ot tak powiedzieć sobie “nie wypłacamy dywidendy w tym roku, bo nie” (chyba, że ma większościowy pakiet głosów), ma natomiast możliwość rekomendowania wypłaty dywidendy lub rezygnacji z niej. Ostatecznie jednak to głosowanie akcjonariuszy przesądza o podziale zysku lub braku dywidendy.

 

Dywidenda zawsze jest wypłacana w formie określonej kwoty na pojedynczą akcję i spółka przeznacza na nią część lub całość zysku netto, czyli już po wcześniejszym opodatkowaniu. 

Oprócz tego, że spółka dzieli się zyskiem netto, my jako akcjonariusze otrzymujemy kwotę dywidendy dodatkowo pomniejszoną o 19% zryczałtowany podatek Belki. O tym w jaki sposób opodatkowana jest dywidenda wypłacana przez polskie spółki opowiadałem w poprzednim odcinku Najlepszego Kursu Inwestowania w Akcje. Dowiesz się z niego też w jaki sposób można uniknąć podwójnego opodatkowania zysków wypłacanych przez spółkę.

 

 

Dywidenda od spółki zagranicznej notowanej na GPW. Jak wygląda jej opodatkowanie w Polsce? 

Kwestia podatku od dywidendy w przypadku polskiej spółki notowanej na warszawskiej giełdzie jest dość prosta. My jako inwestorzy na naszym koncie maklerskim otrzymujemy kwotę dywidendy już  pomniejszoną o 19% podatku od zysków kapitałowych i wszystkie formalności podatkowe są już załatwione przez spółkę, która rozlicza się z Urzędem Skarbowym.

 

Na głównym parkiecie GPW obecnie jest jednak notowanych 48 spółek zagranicznych, a na małym parkiecie (czyli NewConnect) 5 i każda z nich teoretycznie może wypłacić dywidendę, jeśli osiągnęła zysk w poprzednim roku obrotowym. I wiele z nich regularnie to robi, jak np. litewska spółka energetyczna AB Inter Rao.

Jak w takim przypadku wygląda opodatkowanie naszej dywidendy? 

 

Spółka zagraniczna wypłaci nam dywidendę, której wartość będzie pomniejszona o wysokość podatku obowiązującego w kraju, w którym jest zarejestrowana. To jednak nie znaczy, że tak jak w przypadku polskich spółek dzielących się zyskiem nie musimy już nic więcej z tym robić i pomijać fakt otrzymania dywidendy w zeznaniu podatkowym.

 

Zagraniczna spółka rozlicza się z urzędem skarbowym kraju, w którym jest zarejestrowana, jednak nie z naszym polskim fiskusem. Ten obowiązek spoczywa już na naszych barkach. A urząd skarbowy nie lubi gdy się o nim zapomina.

 

Wspomniana wcześniej spółka AB Inter Rao regularnie wypłaca dywidendę odkąd pojawiła się na warszawskiej giełdzie (czyli od 2012 r.). Podatek od dywidendy na Litwie wynosi 15% i my jako akcjonariusze otrzymamy udział w zysku pomniejszony o wysokość litewskiego opodatkowania. 

Polska z wieloma krajami podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, m.in. przy rozliczaniu zysków kapitałowych, czyli wynikających chociażby właśnie z otrzymania dywidendy. Taką umowę mamy m.in. właśnie z Litwą i innymi krajami członkowskimi UE.

Dzięki temu jako my jako akcjonariusze nie musimy od kwoty dywidendy wypłaconej np. od AB Inter Rao odprowadzać dodatkowo podatku Belki.

Zamiast tego, jesteśmy zobowiązani do odprowadzenia pozostałych 4% podatku do polskiego urzędu skarbowego. Dlaczego akurat 4%? Dlatego, że dywidendy u nas mają podatek 19%, a na Litwie 15%, więc musimy pokryć tę różnicę.

 

Jak to zrobić? Musimy obliczyć wartość 19% podatku od wysokości dywidendy, która otrzymaliśmy (liczymy ją od kwoty na pojedynczą akcję, czyli przed opodatkowaniem) i wpisać ją w PIT-38 w części G w pozycji 45 (Zryczałtowany podatek obliczony od przychodów (dochodów), o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1–5 ustawy,

uzyskanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej), a następnie obliczyć wartość podatku, który potrąciła spółka przy przekazaniu dywidendy na nasze konto maklerskie (w tym przypadku jest to 15%) i wpisać go w polu 46. Następnie od wartości z pozycji 45 odejmujemy wartość 46. Wynik, który uzyskamy wpisujemy w polu 47 (w zaokrągleniu do pełnych złotych) i jest to dodatkowy podatek od dywidendy, który musimy rozliczyć z urzędem skarbowym.

 

FXMAG akcje jak rozliczyć dywidendę z zagranicy? opodatkowanie dywidendy od spółki zagranicznej notowanej na gpw play communications sa ply.pl najlepszy kurs inwestowania w akcje ab inter rao wypłata dywidendy dywidenda podatek od dywidendy podatek od dywidendy z zagranicy play podatek belki podwójne opodatkowanie dywidendy dywidenda od spółki zagranicznej notowanej na gpw dywidenda wypłacana w obcej walucie co to jest dywidenda czym jest dywidenda opodatkowanie dywidendy dywidenda z zagranicy dywidenda z zagranicy podatek podatek belki dywidenda dywidenda podatek dywidenda z zagranicy jak roliczyć jak rozliczyć podatek od dywidend jak rozliczyć podatek od dywidendy zza granicy dywidenda w obcej walucie podwójne opodatkowanie dywidendy co to spółka zagraniczna na gpw podatek od dywidendy zagraniczne spółki na gpw gpw spółki zagraniczne zagraniczne spółki notowane w polsce jakie spółki zagraniczne notowane są na gpw? newconnect spółki zagraniczne spółki zagraniczne wypłacające dywidende 1

 

Przykład: wartość naszej dywidendy przed opodatkowaniem to 1000 PLN. Na nasze konto maklerskie trafia kwota pomniejszona o 15% podatek, czyli 850 PLN. Podatek Belki od naszej dywidendy to 190 PLN, a pobrany wcześniej podatek u źródła to 150 PLN. Oznacza to, że do rozliczenia z Urzędem Skarbowym mamy 40 jeszcze 40 PLN. Czyli, finalna wysokość naszej dywidendy po uregulowaniu podatku to 810 PLN (850 PLN - 40 PLN), zupełnie tak jakbyśmy otrzymali dywidendę od polskiej spółki.

 

Musimy pamiętać też o tym, że jeśli nasz kraj nie ma umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z krajem, w którym zarejestrowana jest zagraniczna spółka wypłacająca dywidendę, to oprócz tego, że na naszym koncie pojawi się kwota dywidendy pomniejszona o podatek u źródła, będziemy też zobowiązani do odliczenia 19% podatku Belki. Jednak z tego co wiem, aktualnie nie ma na GPW spółek zagranicznych z krajów, z którymi Polska nie ma podpisanych umów o unikaniu podwójnego podatku. A tak naprawdę, w przypadku dywidendy byłby to podatek potrójny, bo przecież spółka dzieli się zyskiem netto, czyli już po odliczeniu podatku.

Ciekawostką jest dywidenda wypłacana przez spółki zarejestrowane w Luksemburgu - czyli m.in. Play Communications, a w przyszłości może również Allegro.

Polska ma podpisaną z Luksemburgiem dość niecodzienną umowę o wzajemnym opodatkowaniu zysków, pochodzącą jeszcze z 1996 r. Mówi ona o tym, że dywidendy ze spółek luksemburskich są zwolnione z podatku dochodowego w Polsce, o ile zostały wcześniej opodatkowane u źródła. Czyli, otrzymując dywidendę od Play, pomniejszoną o 15% podatek w Luksemburgu, nie musimy już odliczać dodatkowych 4%.

 

Dywidenda wypłacana w obcej walucie 

Jeśli spółka jest notowana w obcej walucie (np. euro), to jej dywidenda również nie jest wypłacana w polskim złotym. To rodzi kolejne komplikacje, ponieważ musimy na własną rękę obliczyć przychód, przeliczając wartość otrzymanej dywidendy na PLN. Kursem odniesienia zawsze jest ostatni dzień roboczy przed datą otrzymania dywidendy wg tabeli kursów średnich NBP. Czyli, jeżeli dzień wypłaty dywidendy przypadł na poniedziałek, naszym kursem odniesienia będzie ostatni piątek.

Jak widać, w przypadku wybierania spółek do portfela pod kątem dywidendy, trzeba też brać pod uwagę to gdzie są one zarejestrowane, nawet jeśli ich notowania odbywają się na GPW. 

Sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana w przypadku inwestowania w spółki notowane na zagranicznych giełdach.

Czytaj także: Opodatkowanie dywidendy w Polsce. Dywidenda zwolniona z podatku

Podatek od dywidendy w Polsce - ile wynosi, jak go rozliczyć i czy istnieją sposoby na to, aby go uniknąć?   Czym jest dywidenda? Spółki notowane na giełdzie najczęściej dzielą się wypracowanym zyskiem ze swoimi akcjonariuszami poprzez wypłatę dywidendy (choć oczywiście nie jest to jedyny sposób.. Czytaj
Opodatkowanie dywidendy w Polsce. Dywidenda zwolniona z podatku

 

Notowania: PLAY Communications SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:PLY/

Darek Dziduch

Project Manager portalu FXMAG, prowadzący programy "Kurs bitcoina od zera", czy satyryczno-edukacyjny "Spółki czy spod lady". Edukuje w zakresie kryptowalut, promuje inwestycje ESG i śledzi nadużycia na rynkach finansowych. Zainteresowania rynkowe łączy z wiedzą z zakresu psychologii inwestowania, którą przemyca do swoich tekstów i nagrań

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk