• Odbierz prezent
Jak prezentuje się inflacja w Strefie Euro oraz jaki ma wpływ na kurs euro (EUR/USD)?

17 lipca otrzymaliśmy dane dotyczące inflacji w Strefie Euro za czerwiec:

Wskaźnik CPI (r/r): 0,3% (prognoza: 0,3%; poprzednio: 0,3%)

Wskaźnik CPI (m/m): 0,3% (prognoza: 0,3%poprzednio: -0,1%)

Bazowy wskaźnik CPI (r/r): 0,8 (prognoza: 0,8%; poprzednio: 0,8%)

Bazowy wskaźnik CPI (m/m): 0,3 (prognoza: 0,3%; poprzednio: 0,3%)

Indeks HICP, z wyłączeniem energii i żywności (r/r): 1,1% (prognoza: 1,1%; poprzednio: 1,1%)

Indeks HICP, z wyłączeniem energii i żywności (m/m): 0,3% (prognoza: 0,3%; poprzednio: 0,0%)

Co to jest CPI?

Wskaźnik CPI (consumer price index) jest to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Oblicza się go na podstawie statystycznego koszyka przeciętnego gospodarstwa domowego. Ze wszystkich cen tak wyselekcjonowanych towarów i usług wylicza się średnią ważoną. Dzięki wskaźnikowi CPI możemy dokonywać pomiaru inflacji lub deflacji. Potocznie mówi się, że jest on miarą zmiany wartości nabywczej danej waluty lub też wskaźnikiem zmian kosztów utrzymania.

Wskaźnik CPI Strefy Euro w przeszłości

Celem Europejskiego Banku Centralnego (EBC) jest utrzymywanie inflacji nieznacznie poniżej 2%. Obecnie prognozowany konsensus zakłada wyniki zbliżające się do niebezpiecznych z punktu widzenia banków centralnych poziomów deflacyjnych. W przeszłości dochodziło kilkukrotnie do zejścia CPI poniżej kreski. Najniższy odczyt miał miejsce 14 sierpnia 2009 roku i wyniósł -0,7%.

 Strefa Euro - CPI

Wskaźnik cen dóbr konsumpcyjnych CPI (r/r) (od lutego 1991 roku)

Co to jest wskaźnik HICP

Do określenia ogólnego wzrostu cen w całej Unii Europejskiej został stworzony specjalny wskaźnik. Nosi nazwę HICP i jest zharmonizowaną miarą inflacji, na podstawie której Rada Prezesów ocenia stabilność cen w strefie euro jako całość. "Zharmonizowany" oznacza, że wszystkie kraje Unii Europejskiej stosują tę samą metodologię. Dzięki temu można porównać ze sobą dane z poszczególnych krajów.

Kurs euro (EUR/USD) na rynku walutowym Forex

Kurs euro (EUR/USD) zyskuje dzisiaj na wartości względem dolara amerykańskiego. Kurs (EUR/USD) wynosi obecnie 1,1408 co stanowi spadek o +0,24%.

 EURUSD

Wykres kursu euro (EUR/USD) (1 dzień)

Warto również zapoznać się z innymi wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi w ostatnim czasie z różnych gospodarek świata:

Chiny- PKB, stopa bezrobocia, produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, inwestycje w środki trwałe i ceny nieruchomości

Wielka Brytania- rynek pracy

Strefa Euro- stopy procentowe

Polska- bazowy wskaźnik CPI

USA- rynek pracy, sprzedaż detaliczna, wskaźnik przemysłowy Fed

Notowania: EURUSD

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/EURUSD/

Marcin Widerski

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk