• Odbierz prezent
Jak odmrażać polską gospodarkę? Prezentujemy harmonogram

W oparciu o badania opinii przedsiębiorców oraz konsultacje z prof. Robertem Flisiakiem, prezesem Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Chorób Zakaźnych, przewodniczącym Central European Hepatologic Collaboration, BCC proponuje następujący harmonogram odmrażania gospodarki:

Kwiecień 

- średnie i małe punkty handlowe o profilu niespożywczym

- punkty usługowe i naprawcze

- zakłady fryzjerskie

I poł. maja

- hotele

- sklepy w galeriach handlowych i poza nimi

- szkoły wyższe

Od 24 maja

- szkoły i przedszkola

Czerwiec

- komunikacja krajowa

- pozostałe obostrzenia w handlu i usługach

Lipiec

- międzynarodowe połączenia kolejowe i loty

Sierpień

- kina i teatry

- otwarcie granic dla pracowników zagranicznych

Spadku dziennej liczby zachorowań możemy się spodziewać najwcześniej w połowie maja, co sądząc po podanym terminie otwarcia szkół pokrywa się z prognozami Ministerstwa Zdrowia. Ten moment – pojawienie się trendu spadkowego – należy traktować jako punkt zwrotny. Jeżeli wystąpi w połowie maja będzie to scenariusz optymistyczny. Pesymistyczny oznacza przeciągnięcie się zakażeń do czerwca.

Przyjmując scenariusz optymistyczny, z listy wskazywanych przez przedsiębiorców sfer gospodarki do odmrożenia, podane wyżej obszary aktywności mogłyby ruszyć przy pewnych zastrzeżeniach:

hotele – z limitami liczby miejsc,

sklepy w galeriach handlowych i poza nimi – początkowo z limitowaniem jednoczesnej liczby klientów i personelu w pomieszczeniach,

zakłady fryzjerskie – z ograniczeniem usług do podstawowych i ich limitem czasowym (co zmniejszałoby ryzyko i zwiększało przepustowość) oraz ograniczeniem liczby klientów w tym samym czasie,

komunikacja międzynarodowa – zależy od wielu uwarunkowań związanych z sytuacją w innych krajach,

kina i teatry – mogą zostać otwarte dopiero wówczas, gdy liczba zachorowań spadłaby do poziomu poniżej 50 dziennie.

Zdaniem specjalistów epidemiologów, przy programowaniu sekwencji odmrażania poszczególnych branż gospodarki, nie należy traktować jako tożsamych (jak przyjęto w obostrzeniach) salonów fryzjerskich i kosmetycznych. W tych drugich, kontakt miedzy klientem, a pracownikiem jest bliższy i dłuższy, więc stosowane środki ostrożności powinny być większe. Analogiczne postępowanie należy przyjąć w odniesieniu do innych usług. Sytuacja przez cały czas wymagałaby monitorowania. Społeczeństwo ma obecnie wyrobione mechanizmy samoograniczające, nad którymi tylko należy czuwać i je utrwalać. Trzeba także brać pod uwagę, że dane epidemiologiczne mogą być obarczone błędem z powodu zbyt małej liczby wykonywanych testów.

Przedsiębiorcy o odmrażaniu gospodarki

93,6 proc. przedsiębiorców uważa, że wznowienie działalności pod warunkiem korzystania (na koszt firmy) z maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych itp. byłoby dla nich rozwiązaniem do zaakceptowania. Pokazuje to, że pracodawcy nie postrzegają poniesienia dodatkowych kosztów na ewentualne zabezpieczenia swoich pracowników i klientów jako bariery powrotu na rynek.

Aby móc funkcjonować, nawet w ograniczonym zakresie, przedsiębiorcy deklarują, że podejmą działania samoregulacji – system dobrych praktyk związanych z ochroną i higieną miejsc pracy, które zabezpieczyłyby ich pracowników i klientów przed ryzykiem zakażenia koronawirusem, np.: zachowanie 2 metrów odstępu między pracownikami oraz między pracownikami i klientami (84,1 proc.), stosowanie rękawiczek w specyficznych branżach (72,7 proc.), wprowadzenie wahadłowego trybu pracy w biurach – część pracowników na miejscu, część na pracy zdalnej (68,2 proc.), pomiar temperatury ciała pracowników przed przystąpieniem do pracy (63,6 proc.), obowiązkowe stosowanie maseczek (52,3 proc.), odseparowanie pracowników od klientów za pomocą dodatkowych środków np. plastikowych osłon (45,5 proc.), ograniczenie liczby pracowników w pomieszczeniu biurowym do jednej osoby (36,4 proc.) itp.

Te propozycje działań już dzisiaj sprawdziły się w spożywczych placówkach handlowych. Wobec tego ich zastosowanie w innych dziedzinach nie powinno być problemem.

Harmonogram odmrażania gospodarki - 2

Business Centre Club powstał pod koniec XX w., w 1991 roku. Jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju ustawową organizacją indywidualnych pracodawców. Grupa BCC składa się z Klubu BCC, Związku Pracodawców BCC i Studenckiego Forum BCC. Członkowie BCC zatrudniają ponad 400 tys. pracowników, obroty firm sięgają 20 miliardów złotych a siedziby rozlokowane są w blisko 250 miastach. Na terenie całej Polski działają 22 loże regionalne. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne. Członkami Klubu są także prawnicy, dziennikarze, naukowcy, wydawcy, lekarze, wojskowi i studenci. BCC koncentruje się na działaniach na rzecz rozwoju gospodarki i pomocy przedsiębiorcom, jest ustawowym członkiem Rady Dialogu Społecznego. Koordynatorem wszystkich działań BCC jest Marek Goliszewski.

Kontakty prasowe: https://www.bcc.org.pl/strefa_eksperta/kontakty-do-ekspertow, więcej: https://www.bcc.org.pl/ oraz: https://www.facebook.com/businesscentreclub

SEKWENCJA ODMRAŻANIA GOSPODARKI – BADANIE OPINII BCC

  1. Jakie działania należałoby podjąć w pierwszej kolejności w ramach odmrażania gospodarki? [można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź]

81,8% - otwarcie średnich i małych punktów handlowych o profilu niespożywczym 72,7% - umożliwienie działalności punktom usługowym i naprawczym

63,6% - otwarcie zakładów fryzjerskich i salonów kosmetycznych

59,1% - umożliwienie działalności gabinetów lekarskich, odnowy biologicznej itp. 52,3% - otwarcie granic dla pracowników z zagranicy

52,3% - otwarcie hoteli i innych miejsc noclegowych

47,7% - otwarcie gastronomii (restauracje, bary, cukiernie, kawiarnie)

45,5% - otwarcie szkół

43,2% - otwarcie przedszkoli i żłobków

43,2% - otwarcie sklepów budowlanych w weekendy

29,6% - otwarcie galerii handlowych

27,7% - przywrócenie podróżowania pociągami relacji międzynarodowych

22,7% - przywrócenie pasażerskich lotów krajowych i międzynarodowych

18,2% - otwarcie salonów masażu i solariów

13,6% - umożliwienie działalności siłowni i klubów fitness

13,6% - umożliwienie działalności kinom, teatrom

9,1% - umożliwienie organizowania imprez masowych (koncertów, sportowych)

2,3% - inne:

  • Właściwie powinna ruszyć cała gospodarka przy zachowaniu środków ostrożności (maseczki, dystans etc.) oraz przy odseparowaniu osób potencjalnie chorych (kwarantanna) oraz osób szczególnie narażonych (np. osoby starsze lub przewlekle chore).
  • Umożliwienie organizacji imprez targowych o charakterze przemysłowym (skierowanych do firm, a nie do konsumentów), w których nasilenie ruchu jest podobne jak w galeriach handlowych. Sprzyjałoby to promowaniu wyrobów i usług podmiotów gospodarczych, szczególnie tych o największym spadku obrotów z powodu pandemii.
  • Egzaminowanie operatorów maszyn budowlanych, egzaminowanie kandydatów na kierowców.
  • Przywrócenie wszystkich działalności, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, np. ośrodki wczasowe i hotele pod warunkiem wykorzystania maksymalnie 30% pokoi, fryzjer pod warunkiem przyjęcia 1 klienta na godz. z przeprowadzeniem każdorazowo dezynfekcji itp.
  • Jakie zasady samoregulacji – system dobrych praktyk związanych z ochroną i higieną miejsc pracy, które zabezpieczyłyby pracowników i klientów przed ryzykiem zakażenia koronawirusem moglibyście Państwo przyjąć w swojej firmie/ branży, aby móc powrócić do w miarę normalnego funkcjonowania? [można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź]

84,1% - zachowanie 2 metrów odstępu między pracownikami oraz między pracownikami i klientami 72,7% - stosowanie rękawiczek w specyficznych branżach

68,2% - wprowadzenie wahadłowego trybu pracy w biurach (część pracowników na miejscu, część na pracy zdalnej)

63,6% - pomiar temperatury ciała pracowników przed przystąpieniem do pracy 52,3% - obowiązkowe stosowanie maseczek

45,5% - odseparowanie pracowników od klientów za pomocą dodatkowych środków np. plastikowych osłon

36,4% - ograniczenie liczby pracowników w pomieszczeniu biurowym do jednej osoby 9,1% - obowiązkowe stosowanie przyłbic

4,6% - inne, np. możliwość kierowania pracownika na wykonywanie testu


Business Centre Club

Istnieje  od  1991  roku.  Jest  prestiżowym  Klubem  przedsiębiorców  i  największą  w  kraju,  ustawową  organizacją  indywidualnych pracodawców. Grupa BCC składa się z Klubu BCC, Związku Pracodawców BCC i Studenckiego Forum BCC. Członkowie BCC zatrudniają p onad  400 tys. pracowników, obroty firm sięgają 20 miliardów złotych. Wśród członków BCC znajdują się największe korporacje krajowe i zagran iczne. Członkami Klubu są także uczelnie wyższe, wydawnictwa, szpitale, prawnicy, dziennikarze, naukowcy, lekarze, wojskowi i studenci. BCC prowadzi działania w blisko 250 miastach i 23 lożach regionalnych na terenie całej Polski. Koncentruje się na działaniach na rzecz rozwoju gospodarki i pomocy przedsięb iorcom. BCC jest członkiem Rady Dialogu Społecznego. Koordynatorem wszystk ich działań BCC jest Marek Goliszewski.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk