• Odbierz prezent
Jak obliczyć wysokość dywidendy oraz stopę dywidendy. Czy dywidenda się opłaca?

Czy dywidenda się opłaca? W jaki sposób możemy obliczyć rentowność naszego udziału w zysku spółki?

 

Zyski z dywidend - czym są oraz jak je obliczyć?

Jak wiesz chociażby z poprzedniego odcinka Najlepszego Kursu Inwestowania w Akcje od Zera, dywidenda jest jednym z podstawowych praw każdego akcjonariusza, zapewniającym proporcjonalny i sprawiedliwy udział w zyskach wypracowanych przez konkretną spółkę akcyjną.

Jeżeli spółka decyduje się na wypłatę dywidendy, to zawsze dzieli się ze swoimi akcjonariuszami zyskiem netto (czyli już po opodatkowaniu dochodu) wypracowanym w poprzednim roku obrotowym. Do podziału może przeznaczyć cały osiągnięty zysk, co jednak zdarza się stosunkowo rzadko, albo jego dowolną część. Jak nietrudno się domyślić, spółka nie może przeznaczyć na dywidendę więcej pieniędzy niż zarobiła w poprzednim roku, no i co dość oczywiste - nie ma możliwości wypłaty dywidendy, jeśli w ogóle nie osiągnęła zysku. 

Być może to, o czym mówię wydaje Ci się trywialne, ale uwierz, że i takie pytania się pojawiają, a ten kurs jest dla każdego, ja zaś jestem po to, by na Wasze pytania odpowiadać (chyba, że ktoś chce wiedzieć co będzie rosło).

Spółki, które decydują się na wypłatę dywidendy określają jej wysokość w konkretnej kwocie na pojedynczą akcję - czyli np. 1 PLN na akcję, jak np. ma to miejsce w przypadku Grupy Lotos.

 

Problem w tym, że sama informacja o kwocie dywidendy na pojedynczą akcję niewiele nam mówi i nie powinniśmy się nią jakoś szczególnie sugerować. 

 

W jaki sposób możemy obliczyć ile będzie wynosiła dywidenda na pojedynczą akcję? Najpierw musimy sprawdzić ile spółka zarobiła na czysto (czyli już po opodatkowaniu) w zeszłym roku (zysk netto), a potem znaleźć informację o tym jaka kwota z osiągniętego zysku zostanie przeznaczona na dywidendę. Tę kwotę dzielimy przez liczbę wyemitowanych akcji spółki znajdujących się w obrocie i otrzymujemy wówczas wartość dywidendy na pojedynczą akcję.

 

Przykład: spółka X zarobiła w zeszłym roku 150 mln złotych netto i planuje przeznaczyć na dywidendę połowę osiągniętego zysku (75 mln PLN). W obrocie znajduje się 350 mln akcji spółki X, co oznacza że wysokość dywidendy wyniesie w zaokrągleniu 21 gr na akcję.

 

Czym jest stopa dywidendy? Wzór, definicja i interpretacja

W jaki zatem sposób możemy obliczyć to czy dywidenda wypłacana przez konkretną spółkę nam się w ogóle opłaca?

Do tego celu służy banalnie prosty wskaźnik, który pozwala nam obliczyć jej rentowność - jest to tzw. stopa dywidendy (ang. dividend yield), która pokazuje jaki jest nasz procentowy dochód z zainwestowanego kapitału.

Stopa dywidendy to zatem nic innego jak iloraz dywidendy na pojedyncza akcję i ceny rynkowej akcji (dzielimy kwotę wypłacaną na pojedynczą akcję przez aktualny kurs akcji).

 

FXMAG akcje jak obliczyć wysokość dywidendy oraz stopę dywidendy. czy dywidenda się opłaca? grupa lotos sa lts.pl dywidenda, stopa dywidendy, najlepszy kurs inwestowania w akcje, jak obliczyć stopę dywidendy, czym jest stopa dywidendy, czy dywidenda się opłaca, zyski z dywidend - czym są oraz jak je obliczyć?, jak najlepiej obliczyć stopę dywidendy?, stopa dywidendy a podatek belki, zyski z dywidend, czym są zyski z dywidend, jak obliczyć zyski z dywidend, zyski z dywidend jak obliczyc, dywidenda jak obliczyć, co to jest stopa dywidendy, stopa dywidendy co to, osobista stopa dywidendy, co to jest osobista stopa dywidendy, osobista stopa dywidendy co to, stopa dywidendy jak obliczyć, stopa dywidendy, stopa dywidendy wzór, stopa dywidendy interpretacja, stopa dywidendy definicja, podatek belki, dywidenda podatek belki, dywidenda podatek, podatek belki dywidenda, playway 1

 

I właśnie w taki sposób najczęściej porównuje się ze sobą atrakcyjność dywidend wypłacanych przez różne spółki (a także tej samej spółki w kolejnych latach).

 

Jak najlepiej obliczyć stopę dywidendy?

Stopa dywidendy ma jednak jeden istotny problem - może znacząco się różnić w zależności od tego kiedy ją obliczamy. O ile kwota dywidendy na pojedynczą akcję jest ściśle określona i nie sprawia żadnych problemów, o tyle z kursem rynkowym akcji sytuacja jest już znacznie bardziej skomplikowana. Wiadomo, że notowania spółek giełdowych są dynamiczne i potrafią dość zauważalnie się zmieniać nawet w krótkim czasie. To zaś rodzi pytanie - który kurs rynkowy akcji (a w zasadzie z którego momentu) powinniśmy uwzględnić przy obliczaniu stopy dywidendy?

 

Od razu powiem, że nie ma tutaj ścisłej reguły i do pierwszego wyliczenia stopy dywidendy dochodzi w dniu ogłoszenia przez spółkę zatwierdzenia uchwały o podziale zysku za poprzedni rok obrotowy (cena z zamknięcia ostatniej sesji, poprzedzającej komunikat). 

Na przykładzie Grupy Lotos - wypłata dywidendy została ogłoszona 30 czerwca, gdy kurs odniesienia z poprzedniej sesji wynosił 59 PLN. Wysokość dywidendy WZA ustaliło na 1 PLN na akcję, co oznacza że stopa dywidendy wynosiła wówczas niecałe 1,7% (1/59).

 

Ogólnie przyjęło się jednak, że za bardziej wymierną uznaje się jednak stopę dywidendy kalkulowaną na zamknięciu sesji przed odcięciem praw do dywidendy, czyli dwa dni przed sesją, na której ustalono tzw. Dzień Dywidendy. W przypadku Lotosu był to czwartek 10 września, kiedy kurs akcji zamknął się na na cenie 39,7000 PLN. Oznacza to, że stopa dywidendy wzrosła do ponad 2,5% (1/39,7), ze względu na to, że w międzyczasie kurs akcji zauważalnie spadł.

 

Stopa dywidendy w stosunku do ceny akcji, po której je kupiliśmy

Jak nietrudno zauważyć, stopa dywidendy jest zmienna, gdyż zależy od ceny rynkowej akcji. Oprócz tego, samo jej obliczenie tak naprawdę w żaden sposób nie odnosi się do naszej osobistej sytuacji, bo nie uwzględnia tego po jakich cenach kupowaliśmy akcje danej spółki.

Dlatego też warto liczyć osobistą stopę dywidendy, czyli bazującą na naszym średnim kursie zakupu akcji. Średnią cenę powinniśmy bez większych problemów znaleźć na platformie transakcyjnej naszego domu maklerskiego, więc nie musimy siadać nad kartką, przypominać sobie i liczyć średniej ceny ze wszystkich transakcji.

 

Obliczanie osobistej stopy dywidendy jest banalnie proste. Wartość dywidendy na pojedynczą akcję dzielimy w tym przypadku przez średnią cenę, po jakiej kupiliśmy akcje. 

I np. jeśli kupiliśmy akcje Grupy Lotos już jakiś czas temu po średniej cenie 55 PLN, to nasza osobista stopa dywidendy będzie wynosiła (przy wypłacie 1 PLN na akcję) zaledwie 1,81%.

 

Załóżmy jednak, że mamy też od dawna w portfelu akcje spółki PlayWay, która w tym roku wypłaciła 9,46 PLN dywidendy na akcję. Kupiliśmy akcje tuż po debiucie, pod koniec 2016 r. po średniej cenie 52 PLN. Oznacza to, że nasza osobista stopa dywidendy w samym 2020 r. wyniosła ponad 18%, co jest naprawdę świetnym wynikiem.

 

Stopa dywidendy a Podatek Belki 

To właśnie stopa dywidendy w odniesieniu do ceny zakupu jest w stanie pokazać jak efektywnie pracuje nasz kapitał i na niej powinniśmy się bardziej skupiać.

Oprócz tego musimy pamiętać, że stopa dywidendy zakłada wysokość na pojedynczą akcję jeszcze przed opodatkowaniem. To, co rzeczywiście znajdzie się na naszym koncie maklerskim w dniu wypłaty dywidendy będzie kwotą pomniejszoną o 19%. 

 

Notowania: Grupa Lotos SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:LTS/

Darek Dziduch

Project Manager portalu FXMAG, prowadzący programy "Kurs bitcoina od zera", czy satyryczno-edukacyjny "Spółki czy spod lady". Edukuje w zakresie kryptowalut, promuje inwestycje ESG i śledzi nadużycia na rynkach finansowych. Zainteresowania rynkowe łączy z wiedzą z zakresu psychologii inwestowania, którą przemyca do swoich tekstów i nagrań

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk