• Odbierz prezent
Jak chronić się przed inflacją? Przed nami intrygująca druga połowa roku!

W tym numerze koncentrujemy się na naszych perspektywach rynkowych i inwestycyjnych na drugą połowę roku i przyglądamy się nierównomiernemu światowemu ożywieniu po pandemii koronawirusa COVID-19. Pojawiające się mutacje koronawirusa COVID-19 stanowią nowe źródła trudności gospodarczych w niektórych częściach świata, natomiast inne kraje szybko odrabiają straty dzięki szczepieniom i intensywnej stymulacji budżetowej i pieniężnej. Połączenie tych warunków z tarciami w łańcuchach dostaw oznacza, że mamy przed sobą intrygującą drugą połowę 2021 r.

Nasze najświeższe perspektywy omawiają przedstawiciele

niektórych naszych specjalistycznych spółek inwestycyjnych z całego świata, zajmujący się różnymi klasami aktywów. Oto najważniejsze tezy dotyczące różnych kategorii aktywów:

• Pozostałe miesiące 2021 r. prawdopodobnie okażą się pełne wyzwań, a potencjalnie najważniejsze tematy to ochrona przed inflacją, poszukiwanie dochodu, selekcjonowanie wysokiej jakości spółek oraz wykraczanie poza rynki akcji i obligacji.

• Działając na rynkach instrumentów o stałym dochodzie, nie da się uniknąć analizy inflacji i dochodu. Rynki korporacyjnych instrumentów kredytowych będą oferować selektywne i nierównomiernie rozłożone możliwości, zatem sądzimy, że duże znaczenie będzie miało aktywne zarządzanie. Inwestorzy powinni brać pod uwagę rotację wśród instrumentów z różnych sektorów, o różnym czasie trwania i o różnej jakości.

• Dyskusje na temat akcji skoncentrowane są na temacie „jakości”; inwestorzy zajmujący się różnymi stylami i przedziałami kapitalizacji rynkowej uważają, że czasy obrotu „papierami śmieciowymi” dobiegły końca i priorytetem staje się jakość, wykraczająca poza strukturyzowane definicje wzrostu i wartości. Różni zarządzający prezentują różne definicje spółek wysokiej jakości, pomagając inwestorom w poruszaniu się na rynku, a jednocześnie analizując zakłócenia łańcuchów dostaw, etapy cyklu gospodarczego i wzrost.

• Analiza rynku nieruchomości prowadzi nas bezpośrednio do wpływu inflacji. Prosty mechanizm rosnących czynszów pod wpływem poprawy warunków ekonomicznych pozwala rynkowi nieruchomości dostosowywać się do podaży i popytu w gospodarce i sprawia, że sektor nieruchomości staje się szczególnie interesujący u progu drugiej połowy bieżącego roku.

• Sektor infrastruktury ma regionalne katalizatory wzrostu i jest silnie związany z inwestowaniem zrównoważonym oraz czynnikami ESG (ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym). Na całym świecie podejmowane są liczne inicjatywy o motywacjach społecznych i rządowych, które zapewnią sektorowi infrastruktury atuty związane z możliwością dywersyfikacji poza wartością samych inwestycji. Te korzyści utrzymają się dłużej niż tylko w drugiej połowie 2021 r.

Te spostrzeżenia powinny być uwzględnione w rozmowach na temat rynków. Każdy z zarządzających przedstawia swój punkt widzenia bardziej szczegółowo. Sądzę, że ich spostrzeżenia są szczególnie cenne, ponieważ są wynikiem pracy nad pozycjonowaniem ich portfeli.

/Stephen Dover, CFA/


Franklin Templeton

Franklin Templeton to amerykańska międzynarodowa spółka holdingowa, która wraz ze swoimi spółkami zależnymi jest nazywana Franklin Templeton; jest globalną firmą inwestycyjną założoną w Nowym Jorku w 1947 roku jako Franklin Distributors, Inc.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk