• Odbierz prezent
blockchain w handlu międzynarodowym
Z artykułu dowiesz się:

 

Nie ma wątpliwości, że technologia blockchain będzie miała duży wpływ na sposób działania i postrzeganie handlu międzynarodowego. Dotychczasowe zasady, na jakich oparty był ten biznes, ulegną zmianie, ponieważ istnieje wiele obszarów gdzie osoby prowadzące działalność gospodarczą, komunikujący się ze sobą i śledzący informacje na skalę globalną będą mogły wykorzystać zdecentralizowaną bazę danych. Oto sześć sposobów jak blockchain może w pozytywny sposób wpłynąć na rozwój handlu międzynarodowego.

 

Natychmiastowe płatności międzynarodowe

W większości przypadków standardowa płatność biznesowa między kontrahentami z różnych krajów trwa kilka dni. Choć jest to powolna, frustrująca i często kosztowna operacja, jest ona konieczna, by zapewnić bezpieczny i prawidłowy przepływ gotówki między poszczególnymi instytucjami finansowymi. Jednak dzięki blockchainowi istnieje możliwość znaczącego skrócenia czasu wykonywania operacji z kilku dni do nawet kilku sekund. Oszczędność taka będzie w stanie być uzyskana dzięki weryfikowaniu transakcji w czasie rzeczywistym. Bezpieczeństwo, szybkość i zwiększona opłacalność dzięki znacznej redukcji kosztów ułatwi przedsiębiorstwom prowadzenie biznesu w wymiarze międzynarodowym. Przykładowo, pomoże ona również imigrantom wysyłającym swe pieniądze w szybszy i tańszy sposób do rodzin przebywającym w innym kraju.

 

Koniec ery umów papierowych

Blockchain spowoduje eliminację umów papierowych i zastąpi je umowami cyfrowymi. Prowadzenie dokumentacji papierowej wymusza na przedsiębiorcy zatrudnienie odpowiedniego personelu biurowego, prawników czy sygnatariuszy. Pozbywając się tak zwanej „papierkowej roboty”, wszystkie procedury zostaną znacznie usprawnione, a umowy będą automatycznie zakodowane w rozproszonej bazie danych zabezpieczonej przez zaszyfrowane algorytmy kryptograficzne.


Co więcej, dzięki technologii blockchain możliwe będzie przydzielenie praw własności dla nieruchomości w wolnym od korupcji rejestrze, zastępując dotychczas istniejące papierowe zapisy dokumentów.

Koniec z pośrednikami

Od początku istnienia blockchaina jego głównym atutem i zaletą jest możliwość pozbycia się pośredników pomiędzy dokonywanymi operacjami. Jest to szczególnie ważne dla przedsiębiorców prowadzących działalność w wielu krajach, ponieważ koszty pośrednictwa, izb rozliczeniowych, czy też baz przechowywania dokumentów mogą być zastępowane przez strategie i projekty działające na zasadzie peer-to-peer i opierające się na technologii blockchain.


Wszystkie wydatki dotychczas poniesione w ramach płacenia pośrednikom lub prowadzenia ksiąg rachunkowych zostaną usunięte bądź zredukowane do niskiego kosztu transakcji przy użyciu blockchaina. Zaufanie powierzone dotychczas brokerom i instytucjom finansowym zostanie przejęte przez kryptografię i bezpośrednie partnerstwo biznesowe.

 

Zapobieganie cyberprzestępczości

Jedną z podstawowych cech rozproszonego rejestru danych jest jego jednoznaczność i transparentność. Czyni go to naturalnym konkurentem i następcą dla wszystkich obecnych systemów ochrony danych w cyberprzestrzeni. Mimo rosnącego wyrafinowania hakerów struktura blockchaina pozwoli przedsiębiorstwom zmniejszyć podatność swoich baz danych na cyberataki. Rozproszony rejestr transakcji ochroni je przed nieautoryzowanymi zmianami lub próbami wtargnięcia dzięki bardzo silnemu zaszyfrowaniu informacji.


Protokół bezpieczeństwa technologii blockchain zapewnia ochronę wszystkich wrażliwych danych bez względu na lokalizacje nawet w przypadku całkowitego załamania się systemu. Zdecentralizowany rejestr danych zabezpiecza również tożsamość jego użytkowników, dzięki czemu jest w stanie wykryć próby włamania się do systemu z zewnątrz.

Zapobieganie oszustwom finansowym

Obowiązujące prawodawstwo w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy potwierdza, że handel międzynarodowy jest zbyt słaby, by sam w sobie był w stanie zapobiec oszustwom finansowym na globalną skalę. Obecnie środki zaradcze skupiają się na rozwiązaniu tego problemu przy użyciu wielu formalności, prowadzenia licznej i bardzo dokładnej dokumentacji zawieranych transakcji, w której znajdują się szczegółowe informacje. Może to w pewien sposób utrudniać handel, generować większe koszty czy też utrudniać dostęp do takich środków płatności jak akredytywa dla zagranicznych kontrahentów.

Technologia blockchain również na tym obszarze wypada korzystnie, ponieważ dygitalizuje umowy, pomijając niepotrzebne formalności i redukując ryzyko. Gwarantuje również bezpieczną identyfikację zakupionych towarów dzięki możliwości otrzymywania informacji o płatnościach zawieranych w czasie rzeczywistym. Niezmienność wykonanych operacji i niezdolność do ich zamiany przy pomocy rozproszonej bazy danych jest ważnym czynnikiem zapobiegającym praniu pieniędzy i innych oszustw finansowych.

 

Koniec haseł jakie znamy

Często utrata poufnych informacji i straty finansowe są prowokowane bezpośrednio przez ludzi, którzy nie używają wystarczająco silnych haseł do zabezpieczenia swoich danych. Również używanie stron trzecich do przechowywania haseł zwiększa szanse na dokonanie wirtualnego przestępstwa. Centralizacja usług oznacza natomiast, że po zhakowaniu systemu można uzyskać dostęp do wszystkich danych.


Technologia blockchain pozwala uniknąć tego problemu, eliminując potrzebę utrzymywania centralnych serwerów w celu przechowywania informacji. Dane przechowywane są jako pojedyncze bloki, zapobiegając atakom na pojedyncze serwery w celu złamania ich zabezpieczeń. Blockchain może również zaoferować własne, bezpieczne hasła, które zlikwidują ewentualny błąd ludzki podczas ich tworzenia.


Piotr Młynarz

Student Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zainteresowany międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi i i wpływem decyzji politycznych na światową gospodarkę.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk