• Odbierz prezent
IZOSTAL S.A.: Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. wraz z załącznikami (2021-03-30 14:18)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia:2021-03-30
Skrócona nazwa emitenta
IZOSTAL S.A.
Temat
Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. wraz z załącznikami
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Izostal S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał oraz załączników do tych projektów, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A., zwołanego na dzień 29 kwietnia 2021 roku.
Wszystkie projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Izostal S.A.

Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).
Załączniki
PlikOpis
PROJEKTY_UCHWAŁ_WZA.pdfPROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOSTAL S.A.
ZAŁĄCZNIK_DO_UCHWAŁY_14_2021_WZA_SPRAWOZDANIE_O_WYNAGRODZENIACH.pdfZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 14/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOSTAL S.A. Z DNIA 29 KWIETNIA 2021 ROKU - SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
ZAŁĄCZNIK_DO_UCHWAŁY_17_2021_WZA_STATUT_SPÓŁKI_AKCYJNEJ_IZOSTAL.pdfZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 17/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOSTAL S.A. Z DNIA 29 KWIETNIA 2021 ROKU - STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ IZOSTAL
ZAŁĄCZNIK_DO_UCHWAŁY_18_2021_WZA_REGULAMIN_WALNEGO_ZGROMADZENIA_IZOSTAL_SPÓŁKA_AKCYJNA.pdfZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 18/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOSTAL S.A. Z DNIA 29 KWIETNIA 2021 ROKU - REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOLONOWSKIEM
OCENA_RN_DOT_SPR_Z_DZIAŁALNOŚCI_I_SPR_FIN.pdfOCENA DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ IZOSTAL S.A. WRAZ Z UZASADNIENIEM, DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI IZOSTAL S.A. I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W ZAKRESIE ICH ZGODNOŚCI Z KSIĘGAMI, DOKUMENTAMI ORAZ ZE STANEM FAKTYCZNYM
OCENA_RN_DOT_SPR_Z_DZIAŁALNOŚCI_GK_I_SKONSOLIDOWANEGO_SPR_FIN.pdfOCENA DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ IZOSTAL S.A. WRAZ Z UZASADNIENIEM, DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ IZOSTAL S.A. I SKONSOLODOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ IZOSTAL S.A. W ZAKRESIE ICH ZGODNOŚCI Z KSIĘGAMI, DOKUMENTAMI ORAZ ZE STANEM FAKTYCZNYM
SPRAWOZDANIE_Z_DZIAŁALNOŚCI_RN.pdfSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ IZOSTAL S.A. W ROKU 2020
WNIOSEK_ZARZĄDU_Z_PROPOZYCJĄ_PODZIAŁU_ZYSKU.pdfWNIOSEK ZARZĄDU Z PROPOZYCJĄ PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA ROK 2020
UCHWAŁA_RN_W_SPRAWIE_PODZIAŁU_ZYSKU.pdfUCHWAŁA RADY NADZORCZEJ IZOSTAL S.A. W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA 2020 ROK
SPRAWOZDANIE_Z_DZIAŁALNOŚCI_KA.pdfSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ IZOSTAL S.A. W ROKU 2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)IZOSTAL S.A.
Materiałów budowlanych (mbu)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)47-113
Kolonowskie(kod pocztowy)
(miejscowość)Opolska
29(ulica)
(numer)+48 77 405 65 00
+48 77 405 65 01(telefon)

(fax)info@izostal.com.pl
www.izostal.com.pl(e-mail)

(www)756-00-10-641
530884678(NIP)

(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-30Marek MazurekPrezes Zarządu


2021-03-30Michał PietrekWiceprezes Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk